Заключителен етап на IХ Национален и I Международен фестивал – ПРОТОКОЛфестивал