Еднополюсният свят в ретроспекция и началото на многополярността