Връзката между Русия и Глобалния Юг: Африка като стратегически партньор