XIV Международни Лихачовски научни четения-„Диалогът на културите и партньорство на цивилизациите“

XIV Международни Лихачовски научни четения-„Диалогът на културите и партньорство на цивилизациите“

Публикувано от:

На 15 май в Санкт-Петербург са открити Международните Лихачовски четения, които ще съберат 1500 участници. Това са 750 учени и педагози от Русия и чужбина и още толкова учащи се, които са написали творчески работи за ролята на Дмитрий Сергеевич Лихачов в руската култура. Темата на четенията тази година са „Диалогът на културите и партньорство на цивилизациите“.

От 1993 година в Санкт-Петербургския Хуманитарен университет на профсъюзите се провеждат ежегодни Международни научни четения, посветени на хуманитарните проблеми на съвременността. Един от инициаторите за тяхното провеждане е видният руски учен и обществен деятел, световно признатият хуманист, специалист в областта на изследване на културата и паметниците на древноруската писменост, академик на руската академия на науките и член на академиите на много страни в света, почетен доктор на Санкт-Петербургския хуманитарен университет на профсъюзите Дмитрий Сергеевич Лихачов.

През 2001 година със специален указ на Президента на РФ Владимир Путин № 587 на Четенията е бил присвоен държавен статут. От 2007 година научният форум се провежда с подкрепата на Министерството на външните работи на РФ.

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/111822

http://www.lihachev.ru/chten/

http://www.teoriya.ru/ru/node/1508