XI международен конкурс за детска рисунка – II кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за II кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.48. получила 162 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.48. получил 162 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.38. получила 160 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.38. получил 160 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.36. получила 116 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.36. получил 116 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.45. получила 127 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.45. получил 127 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.3. получила 115 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.3. получил 115 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.2. получила 85 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.2. получил 85 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.22. получила 11 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.3.22. получил 11 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.16. получила 7 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.16. получил 7 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.25. получила 6 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.25. получил 6 голосов