X международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

X международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването във финалния кръг на Десетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Десятого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”.

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.89 получила 984 гласа                 ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.89 получил 984 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.2.получила 783 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.2.получил 783 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.1. получила 595 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.1. получил 595 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.1 получила 592 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.2.1 получил 592 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.33 получила 183 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.33 получил 183 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.1 получила 167 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.1 получил 167 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.23 получила 251 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.3.23 получил 251 голос

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.12 получила 101 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.12 получил 101 голос

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.35 получила 74 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.35 получил 74 голоса