Д-р Николай Михайлов – Народ без благодарна и благородна памет не може да бъде свободен