Дискусия на тема “9 май – денят на Европа или денят на победата” с проф. Атанас Семов и Николай Малинов