България, Русия и светът – проф. Минчо Минчев в беседа с русофили от Бов