На 19.02.2020 година, в сградата на Руския културно-информационен център, зала 305 – гр. София, ул. „Шипка“ № 34, се проведе първата Сбирка (С) на членовете на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили (НДР). Гости на Сбирката бяха: 1. г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на Националния съвет на НДР 2. г-н Константин Пеев – представител ...

На 04.12.2019 година, в Руския културно-информационен център, зала 305 – гр. София, ул. „Шипка“ № 34, се проведе учредително събрание на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили. На учредителното събрание присъстваха 27 представители на културната общественост в България. Същите бяха от различни области на културата – музика, литература, приложни изкуства, театър и други. Гости ...

Нонна Николаевна Дикова, председатель «Русского клуба» – София. Москвичка, муж болгар, професор Технического университета в Софии. С 2002 года постоянно проживает в Болгарии. –23 октября  исполняется 26 лет создания общества «Русский клуб»- София. Расскажите, как зародилась идея ? -Идея объединения живущих в Болгарии русских возникла в трудный период конца 80-х годов. Именно тогда, 25 лет назад, когда из лучших друзей еще Советский ...

Анжел Вагенщайн ще бъде почетен гост на международния кино- и тв фестивал „Славянска приказка“, който се провежда у нас. От 2 до 7 септември в Руския културно-информационен център в София любителите на седмото изкуство ще могат да видят 100 филма от 15 страни, сред които Русия, Македония, Казахстан, Китай, Сърбия, Палестина, Беларус, Иран, Франция и САЩ. На откриването ще бъде ...

Дата Место и время проведения Наименование мероприятия 3 февраля Малый зал 18:30 Кинопанорама ко Дню Защитника Отечества. Премьера. Художественный фильм «Сталинград» 4 февраля Малый зал 18:30 Году российского кино посвящается. Художественный фильм из рубрики «Премьера» 6 февраля Малый зал 11:00 Детское киноутро. Художественный фильм «Илья Муромец»   Малый зал 15:00 Концерт учащихся по классу фортепиано и классического пения Национальной музыкальной ...

Автор: Анжела Димчева. Годината на Чайковски – 2015-а – беше ознаменувана от студентите на Националната музикална академия с концерт в Мраморната зала на Руския културно-информационен център – София. С песни, романси и кантати от Чайковски, Рахманинов, Шостакович, Глинка, Респиги и Бах зарадваха публиката изявени възпитаници от класа по камерно пеене на проф. Благовеста Константинова и ас. д-р Благовеста Ангелова. Проявата беше ...

Преди три години в Маке­до­ния за първи път се про­вежда Меж­ду­на­ро­ден дет­ски кино­фе­сти­вал Giffony Macedonia, който е съвме­стен про­ект с извест­ния ита­ли­ан­ски фести­вал Giffony. Харак­тер­ното за маке­дон­ския фест е, че чле­но­вете на журито са деца, които строго и спра­вед­ливо оце­ня­ват всеки пред­ста­вен филм. Рус­кият културно-​информационен център (РКИЦ) в София вече втора поредна година сътруд­ничи активно с този пре­стижен дет­ски кино­фе­сти­вал. ...

Те са талантливи, оригинални и забавни. Те са «Терем-квартет», които зарадваха българската публика с уникалната си концертна програма на 26 ноември 2013 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София. Тогава станахме свидетели на една истинска музикална магия, защото големите музиканти от свирят по начина, който разкрива небе обсипано със звезди. «Терем-квартет» е музикален колектив от руски музиканти от Санкт ...

Руският Национален Комитет по Черноморското икономическо сътрудничество, Продуцентският център на I международен младежки фестивал на страните от Черноморското икономическо сътрудничество, Представителството на Россотрудничество в България, Асоциацията на българските градове и региони, а също не на последно място Руски културно-информационен център в София, организираха редица мероприятия, посветени на Международния ден на космонавтиката. Темата е озаглавена „ПЪРВИТЕ В КОСМОСА“. На официалното откриване ...