Post Tagged with: "Парламентарният център"

Парламентарният център на РФ ще е в Мньовники

Парламентарният център на РФ ще е в Мньовники

19.05.2015 at 11:03 0 comments

В сре­дата на юни депу­та­тите и сена­то­рите ще избе­рат най-​добрия про­ект за външ­ния облик на новия пар­ламен­та­рен център, който спо­ред пла­но­вете трябва да се появи през 2019 г. в сто­лич­ния район Мньов­ники, съобщава в. „Изве­стия”. По пред­ва­ри­телни сметки „до ключ” с цялото обо­рудване сгра­дата ще струва на инве­сти­тора 80 млрд. рубли. […]

Прочети повече ›