Post Tagged with: "Шесто общо събрание"

Шесто общо събрание

Шесто общо събрание

14.08.2020 at 13:48 0 comments

СЪОБЩЕНИЕ Националният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национално Движение Русофили”, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19.09.2020 година от 11:00 часа в София, Национален дворец на културата, зала 3, при следния дневен ред: Отчет за дейността на Националния съвет и движението за […]

Прочети повече ›