Култура

Гостуване на Томичовия псалтир в България

Гостуване на Томичовия псалтир в България

14.12.2018 at 16:43 0 comments

На 11 декември председателят на НД “Русофили” Николай Малинов, зам. председателят на НС на РБ Явор Нотев,  Валентин Ламбев, депутат от Б С П  от Велико Търново и съпредседателят на групата за приятелство България – Русия Антон Кутев се срещнаха с Алексей Левикин – директор на Държавния исторически музей, във […]

Прочети повече ›
Концерт в памет на Бисер Киров „Ничего не жалеть для друзей“

Концерт в памет на Бисер Киров „Ничего не жалеть для друзей“

12.12.2018 at 02:36 0 comments

На 29 ноември 2018 г. в Москва се проведе концерт в памет на Бисер Киров „Ничего не жалеть для друзей“. Организаторите на събитието събраха на една сцена творческите партньори и приятели на легендарния български певец, популярен не само в България, Русия, Германия, но и на много места по света. В […]

Прочети повече ›
Гала-концерт на лауреати на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и „Альоша“

Гала-концерт на лауреати на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и „Альоша“

03.12.2018 at 14:39 0 comments

Лауреати на ХIX Фестивал на патриотичната и антифашистката песен “Сребърни чучулиги” и ХVI фестивал на фронтовата песен “Альоша” пяха незабравими български патриотични и руски песни пред ентусиазираната публика в препълнената зала на Руския културно-информационен център в София  на 02.12.2018 г. Гала-концертът на победителите бе организиран от Фондация „Устойчиво развитие за […]

Прочети повече ›
Николай Катранов – прототипът на Инсаров от романа “В навечерието”

Николай Катранов – прототипът на Инсаров от романа “В навечерието”

06.11.2018 at 16:19 0 comments

През 1855 г. съседът на Тургенев в Мценский уезд, помешчикът  Василий Каратеев, изпратен в Крим като офицер в дворянското опълчение, оставил на писателя  ръкопис на автобиографична повест, като му позволил да се разпорежда с него по свое усмотрение. В повестта се разказвало за любовта на автора към момиче, което  предпочело […]

Прочети повече ›
Фаталната любов на Тургенев. Коя е Полина Виардо

Фаталната любов на Тургенев. Коя е Полина Виардо

06.11.2018 at 10:30 0 comments

Фаталната жена – каква е тя? Винаги ли това е хладна, пресметлива красавица, която си играе с чувствата на влюбените в нея мъже? За писателя Иван Тургенев тази жена е певицата Полина Виардо. Тя става прототип на Консуело в едноименния роман на Жорж Санд. Тургенев е до Полина до края […]

Прочети повече ›
Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

05.11.2018 at 16:39 0 comments

И. С. Тургенев и Юлия Вревская се запознават в началото на 70-те  с помощта на поета П. Шумахер. След като разбрала, че писателят през лятото на 1874 г. ще бъде в “Спаское-Лутовино”, Юлия Петровна поканила своя съсед да гостува в нейното имение Мишково Малоархангелска околия.  Но Тургенев се разболял. Тогава […]

Прочети повече ›
200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

29.10.2018 at 18:12 0 comments

  «…Р О Д Н А Я,    Д О Р О Г А Я    К Р О В Ь…» И.С. Тургенев /К 200-летию со дня рождения  И.С. Тургенева и 140-летию со дня освобождения Болгарии от османского ига/.   Произведенията на руските писатели от ХІХ век са преведени на много европейски […]

Прочети повече ›
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2018: First Deputy TASS Director General Mikhail Gusman (L) interviews Italy's Prime Minister Giuseppe Conte on his visit to an exhibition of Venetian painting titled "From Tiepolo to Canaletto and Guardi" and held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Stanislav Krasilnikov/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÀÑÑ Ìèõàèë Ãóñìàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Äæóçåïïå Êîíòå (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îáìåíà ïîäàðêàìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðâüþ â ðàìêàõ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè "Îò Òüåïîëî äî Êàíàëåòòî è Ãâàðäè" â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Италианският Премиер признал, че руската култура заема важно място в сърцето му

26.10.2018 at 17:14 0 comments

МОСКВА, 25 октомври /ТАСС /. Италианският премиер Джузепе Конте е истински почитател на руската култура и руската литература, както е признал в ексклузивно интервю с първия заместник-генерален директор на ТАСС Михаил Гусман. “Аз съм много привързан към руската култура”- казал Конте. Тя заема  много важно място в сърцето ми. Защо? […]

Прочети повече ›
Изложба “Карл Маркс завинаги”

Изложба “Карл Маркс завинаги”

24.10.2018 at 16:22 0 comments

За 200-та годишнина на Маркс, Руският музей в Петербург показва как неговият образ се е променял във възприемането на художниците Изложбата включва живописни и скулптурни портрети на Маркс в различни години – от началото на 20 век до наши дни. В същото време авторите на изложбата подчертават, че в Русия […]

Прочети повече ›
Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

10.10.2018 at 17:30 1 comment

“У вашего брата невозможный характер” – е отговорът на великия княз Константин на въпроса на генерал Николай Столетов, героят от Шипка,  за причините да бъде отхвърлена кандидатурата на Алексадър за академик. Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден през 1839 година във Владимир.  Семейство Столетови принадлежи към стар род, […]

Прочети повече ›