Култура

Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

05.11.2018 at 16:39 0 comments

И. С. Тургенев и Юлия Вревская се запознават в началото на 70-те  с помощта на поета П. Шумахер. След като разбрала, че писателят през лятото на 1874 г. ще бъде в “Спаское-Лутовино”, Юлия Петровна поканила своя съсед да гостува в нейното имение Мишково Малоархангелска околия.  Но Тургенев се разболял. Тогава […]

Прочети повече ›
200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

29.10.2018 at 18:12 0 comments

  «…Р О Д Н А Я,    Д О Р О Г А Я    К Р О В Ь…» И.С. Тургенев /К 200-летию со дня рождения  И.С. Тургенева и 140-летию со дня освобождения Болгарии от османского ига/.   Произведенията на руските писатели от ХІХ век са преведени на много европейски […]

Прочети повече ›
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2018: First Deputy TASS Director General Mikhail Gusman (L) interviews Italy's Prime Minister Giuseppe Conte on his visit to an exhibition of Venetian painting titled "From Tiepolo to Canaletto and Guardi" and held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Stanislav Krasilnikov/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÀÑÑ Ìèõàèë Ãóñìàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Äæóçåïïå Êîíòå (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îáìåíà ïîäàðêàìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðâüþ â ðàìêàõ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè "Îò Òüåïîëî äî Êàíàëåòòî è Ãâàðäè" â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Италианският Премиер признал, че руската култура заема важно място в сърцето му

26.10.2018 at 17:14 0 comments

МОСКВА, 25 октомври /ТАСС /. Италианският премиер Джузепе Конте е истински почитател на руската култура и руската литература, както е признал в ексклузивно интервю с първия заместник-генерален директор на ТАСС Михаил Гусман. “Аз съм много привързан към руската култура”- казал Конте. Тя заема  много важно място в сърцето ми. Защо? […]

Прочети повече ›
Изложба “Карл Маркс завинаги”

Изложба “Карл Маркс завинаги”

24.10.2018 at 16:22 0 comments

За 200-та годишнина на Маркс, Руският музей в Петербург показва как неговият образ се е променял във възприемането на художниците Изложбата включва живописни и скулптурни портрети на Маркс в различни години – от началото на 20 век до наши дни. В същото време авторите на изложбата подчертават, че в Русия […]

Прочети повече ›
Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

10.10.2018 at 17:30 1 comment

“У вашего брата невозможный характер” – е отговорът на великия княз Константин на въпроса на генерал Николай Столетов, героят от Шипка,  за причините да бъде отхвърлена кандидатурата на Алексадър за академик. Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден през 1839 година във Владимир.  Семейство Столетови принадлежи към стар род, […]

Прочети повече ›
Откриване на бюст-паметник на великия руски физик Александър Г. Столетов

Откриване на бюст-паметник на великия руски физик Александър Г. Столетов

10.10.2018 at 17:24 0 comments

Във ВлГУ ( Владимирский Государственный Университет) тържествено е открит бюст паметнник  на руския физик Александър Григориевич Столетов. Церемонията се е състояла на 5 октомври в Държавния  университет в гр. Владимир.  Паметникът се намира на първия етаж на главния  корпус на ВлГУ до скулптурата на брата на великия учен, руския генерал […]

Прочети повече ›
Путин проведе разговори с Австрийския канцлер в Санкт Петербург

Путин проведе разговори с Австрийския канцлер в Санкт Петербург

04.10.2018 at 15:28 0 comments

Москва и Виена успешно развиват двустранно сътрудничество, в това число и в търговско- икономическата сфера, заявил Владимир Путин,  обобщавайки състоялата се среща в Санкт Петербург с австрийския федерален канцлер Себастиан Курц. Както  отбелязва руският Президент, товарооборотът  през изминалата година е нараснал с 40%, съобщил “ТВ Центр”. През първото тримесечие на […]

Прочети повече ›
Вечер в памет на Владимир Висоцки с участието на Никита Висоцки

Вечер в памет на Владимир Висоцки с участието на Никита Висоцки

28.09.2018 at 16:08 0 comments

На 6 октомври в 18.00 в Голямата зала на Руския културно-информационен център ще се състои творческа вечер «В кругу друзей» („Сред приятели“), посветена на 80-та годишнина от рождението на изключителния съветски актьор, поет, певец и композитор Владимир Семьонович Висоцки. В програмата на вечерта са включени стихове и песни на Владимир […]

Прочети повече ›
Руската група „Душа” изнесе голям концерт в Ловеч

Руската група „Душа” изнесе голям концерт в Ловеч

17.09.2018 at 16:06 0 comments

Руската вокално-инструментална група „Душа” изнесе голям концерт в неделя, 16 септември, на откритата сцена на пл. „Тодор Кирков“  в Ловеч. Публиката се наслади на изпълненията на любими песни от миналото в съвременни интерпретации. Всички изпълнители получиха почетни грамоти от името на Община Ловеч. Групата, която идва от побратимения с нас […]

Прочети повече ›
Умря Едуард Успенский – любимият писател на милиони деца

Умря Едуард Успенский – любимият писател на милиони деца

15.08.2018 at 22:06 0 comments

На 14 август след дълго боледуване в Москва е починал авторът на любимите на  децата книги за Чебурашка и Крокодила Гена, за Вуйчо Фьодор и котарака Матроскин и много други. Като добър баща, Едуард Успенский се грижи за своето голямо семейство  и винаги точно знае  с кого какво се случва […]

Прочети повече ›