Обичам моята родина

XII международен конкурс за детска рисунка – I кръг

XII международен конкурс за детска рисунка – I кръг

25.02.2021 at 17:00 0 comments

Приключи гласуването за I кръг на Дванадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за I круг Двенадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.99 получила 989  гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.1.99 получил 989 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.83 получила […]

Прочети повече ›
Дванадесети международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина”

Дванадесети международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина”

07.12.2020 at 14:58 0 comments
Прочети повече ›
Двенадцатый Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

Двенадцатый Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

07.12.2020 at 14:52 0 comments

   

Прочети повече ›
Протокол на XI МКДР “Обичам моята Родина”

Протокол на XI МКДР “Обичам моята Родина”

29.06.2020 at 12:32 0 comments
Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

XI международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

25.06.2020 at 15:21 0 comments

Приключи гласуването във финалния кръг на Единадесетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Одиннадцатого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”.   ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.6. получила 299 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.6. получил 299 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка – VI кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – VI кръг

28.05.2020 at 12:21 0 comments

Приключи гласуването за VI кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.5. получила 214 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.5. получил 214 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка – V кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – V кръг

27.04.2020 at 15:26 0 comments

Приключи гласуването за V кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”   ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.6  получила 172 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.6 получил 172 голосa ВТОРО МЯСТО – […]

Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

26.03.2020 at 14:57 0 comments

Приключи гласуването за IV кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.90  получила 68 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.1.90. получил 68 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка – III кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – III кръг

28.02.2020 at 16:19 0 comments

Приключи гласуването за III кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.5. получила114 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №№ 3.1.5. получил 114 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № […]

Прочети повече ›
XI международен конкурс за детска рисунка – II кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – II кръг

30.01.2020 at 18:13 0 comments

Приключи гласуването за II кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.48. получила 162 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.48. получил 162 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›