Обичам моята родина

XIV международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ – ПРОТОКОЛ

XIV международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ – ПРОТОКОЛ

14.08.2023 at 15:35 0 comments

ВНИМАНИЕ: Награждаването на участниците ще се състои на Събора на приятелите на Русия, който ще се проведе на 16 септември в местността “Паниците” край Калофер. Моля, желаещите да присъстват да ни информират до 5 септември на e-mail: konkursi@rusofili.bg.    

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка – IV кръг 10.05.2023 at 14:18Tweet  XIV международен конкурс за детска рисунка – V кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка – IV кръг 10.05.2023 at 14:18Tweet XIV международен конкурс за детска рисунка – V кръг

20.07.2023 at 18:03 0 comments

Приключи гласуването за V кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за V круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“ ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.27 получила 6 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.27 получил 6 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № […]

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

12.07.2023 at 15:02 0 comments

Приключи гласуването във финалния кръг на Четиринадесетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Четырнадцатого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – 49  гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – 49  голосов ВТОРО МЯСТО – 10  гласа ВТОРОЕ МЕСТО – 10  голосов ТРЕТО МЯСТО […]

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

10.05.2023 at 14:18 0 comments

Приключи гласуването за IV кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за IV круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“ ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.9 получила 9 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.9 получил 9 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № 4.1.11 […]

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка – III кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка – III кръг

07.04.2023 at 16:50 0 comments

Приключи гласуването за III кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за III круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“ ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.1 получила 90 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.1 получил 90 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.59  […]

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка – II кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка – II кръг

14.03.2023 at 13:56 0 comments

Приключи гласуването за II кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за II круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“ ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.53 получила 174 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.53 получил 174 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.54 […]

Прочети повече ›
XIV международен конкурс за детска рисунка – I кръг

XIV международен конкурс за детска рисунка – I кръг

03.02.2023 at 11:47 0 comments

Приключи гласуването за I кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за I круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“ ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.1.20 и 1.1.21 получили по 17 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 1.1.20 и 1.1.21 получили по […]

Прочети повече ›
Четиринадесети конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – РЕГЛАМЕНТ

Четиринадесети конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – РЕГЛАМЕНТ

02.12.2022 at 14:41 0 comments

 

Прочети повече ›
Четырнадцатый конкурс детского рисунка “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ” – Р Е Г Л А М Е Н Т

Четырнадцатый конкурс детского рисунка “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ” – Р Е Г Л А М Е Н Т

02.12.2022 at 14:38 0 comments

 

Прочети повече ›
XIII международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ – ПРОТОКОЛ

XIII международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ – ПРОТОКОЛ

11.07.2022 at 15:32 0 comments

 

Прочети повече ›