Обичам моята родина

Протокол от крайното класиране в ІХ Международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина”

Протокол от крайното класиране в ІХ Международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина”

06.07.2018 at 14:50 0 comments
Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

IX международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

06.07.2018 at 14:23 0 comments

Приключи гласуването във финалния кръг на Деветия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Девятого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”. ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.120 получила 747 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.120 получил 747 голосов           […]

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

IX международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

04.06.2018 at 17:44 0 comments

Приключи гласуването за VI кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.99 получила 303 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.99 получил 303 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № […]

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка –V кръг

IX международен конкурс за детска рисунка –V кръг

26.04.2018 at 14:09 0 comments

Приключи гласуването за V кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.121 получила 252 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.121 получил 252 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.122 […]

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

26.03.2018 at 15:36 0 comments

Приключи гласуването за IV кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.5 получила 320 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.5 получил 320 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.82 получила 315 […]

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка – III кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – III кръг

27.02.2018 at 16:47 0 comments

Приключи гласуването за III кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.62 получила 665 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.62 получил 665 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.65 получила 402 […]

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка – II кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – II кръг

30.01.2018 at 17:21 0 comments

Приключи гласуването за II кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”   ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.130 получила 547 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №№ 2.1.130 получил 547 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›
Девети международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Девети международен конкурс за детска рисунка – I кръг

17.01.2018 at 14:52 0 comments

Приключи гласуването за I кръг / Окончилось голосование за I круг

Прочети повече ›
IX международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

IX международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

31.10.2017 at 17:39 0 comments
Прочети повече ›
IX Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

IX Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

31.10.2017 at 17:26 0 comments
Прочети повече ›