Обичам моята родина

Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – IV кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – IV кръг

29.03.2017 at 15:54 0 comments

Приключи гласуването за IV кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.143 получила 76  гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.143 получил 76  голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.93 получила 71  […]

Прочети повече ›
Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – III кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – III кръг

24.02.2017 at 15:55 0 comments

Приключи гласуването за III кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.7. получила 449 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.7. получил 449  голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.132. получила 188 […]

Прочети повече ›
Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – II кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – II кръг

27.01.2017 at 20:39 0 comments

Приключи гласуването за II кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.70. получила 334 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.70. получил 334 голосa ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.93. получила 122  […]

Прочети повече ›
Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – І кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – І кръг

30.12.2016 at 14:26 0 comments

Приключи гласуването за I кръг на Осмия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. Окончилось голосование за I круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.20, получила 386 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.20, получил 386 голосов           […]

Прочети повече ›
VІІІ Международен конкурс “Обичам моята Родина”

VІІІ Международен конкурс “Обичам моята Родина”

27.10.2016 at 14:13 0 comments

Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” НА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RUSOFILI – 2016-2017 г. 1. ОРГАНИЗАТОР: НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 2. ТЕМА НА КОНКУРСА – ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА, ДРУЖБАТА МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ и […]

Прочети повече ›
VІІІ Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

VІІІ Международный конкурс детского рисунка “Люблю свою Родину”

27.10.2016 at 14:06 0 comments

Р Е Г Л А М Е Н Т  проведения Восьмого международного конкурса детского рисунка “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ” НА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RUSOFILI – 2016-2017 гг. 1. ОРГАНИЗАТОРЫ: НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ  СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 2. ТЕМА КОНКУРСА – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ДРУЖБА МЕЖДУ ДЕТЬМИ ВСЕГО МИРА и БОРЬБА ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 3.  ПОВОДЫ […]

Прочети повече ›
“Обичам моята Родина” – Протокол

“Обичам моята Родина” – Протокол

28.07.2016 at 16:54 0 comments
Прочети повече ›
Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – Финален кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – Финален кръг

29.06.2016 at 13:45 0 comments

Приключи гласуването за Финалния кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. Окончилось голосование за Финальный круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”   ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.98., получила 558 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.98., получил 558 голосов ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.98., […]

Прочети повече ›
Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за VI кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за VI кръг

31.05.2016 at 14:23 0 comments

Приключи гласуването за VI кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 194. получила 173 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 194.  получил 173 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА […]

Прочети повече ›
Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за V кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за V кръг

09.05.2016 at 17:21 0 comments

Приключи гласуването за V кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”.   Окончилось голосование за V круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ” ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА  ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.69, получила 244 гласа ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.69, получил 244 голоса ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.125, получила 235  […]

Прочети повече ›