75 години на Победата. Обръщение на Владимир Путин на 9 май 2020

75 години на Победата. Обръщение на Владимир Путин на 9 май 2020

Публикувано от:

https://www.youtube.com/watch?v=5FkKNFf7nfI