Най-добрите сайтове за деца

Най-добрите сайтове за деца

Публикувано от:

«Уебландия» е каталог с полезни сайтове за деца в различна възраст. Има 14 тематични рубрики, които обединяват над 1000 сайта.

Представени са портали за изкуство, литература, наука и техника, спорт и музика, животни и пътешествия. В «Уебландия» лесно може да се намери хубава приказка, увлекателна лекция или познавателна игра и т.н.

Главното условие един сайт да попадне в « Уебландия» е неговото съдържание. Трябва да бъде интересно, познавателно, развлекателно и да е написано грамотно на литературен език.

Служителите в Държавната руска детска библиотека (инициаторите на проекта) вярват, че събраните на едно място линкове към детски сайтове ще помогнат на младите потребители да усвоят виртуалното пространство и да видят безбройните му възможности.

В проекта участват няколко десетки библиотеки от Русия.

http://www.culture.ru/news/52332