185 години от рождението на генерал Столетов

185 години от рождението на генерал Столетов

Публикувано от:

О, Шипка!

Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: “Търчете! Тамо са раите!

Боеве при Шипка 1877 .

 

Математикът ген. Столетов побеждава литератора Сюлейман паша

 Проф. Никола Цонев

 http://litclub.bg/library/history/zonev/statia1.htm

 Със съкращения

Двамата противници в епичните шипченски боеве са и с противоположни специалности по образование и гражданска професия. Роденият през 1831 г. Николай Столетов е свързан с една от най-точните науки, а роденият през 1838 г. французин Сев (Сюлейман паша) с науката за художественото пресъздаване на света чрез изкусното боравене със словото и фантазията.
Общото между тях е, че в началото и двамата са ориентирани към науката. Николай завършва физико-математическия факултет на Московския университет с научната степен кандидат на математическите науки. Брат му Александър е професор по физика в същия факултет.                       Сев определено време е професор по литература.
Другото още по-важно общо между тях е, че и двамата впоследствие стават военни, правят много голяма кариера и са изтъкнати пълководци.
Столетов участва като доброволец в Кримската война и за проявена голяма храброст е награден с висок орден и произведен в офицерски чин. Оттогава той свързва живота си с армията, тя става негова съдба. Сред руските офицери той се откроява с по-широката си култура и с политическите си интереси… С тези си качества той заслужено е определен за началник на Българското опълчение през Руско-турската освободителна война – 1877-1878… От началото на август 1877 година му е възложена изключително отговорната мисия да командва Шипченския отряд.
Сев достига чин полковник и като такъв е нает за военен специалист от своенравния управител на влизащия в състава на Османската империя през 19 век Египет, Мохамед Али. Тогава поема името Сюлейман и получава чина и титлата паша…За да се съедини с армиите на Осман паша в Плевен и на Мехмед Али паша в Североизточна България, той сам предлага на правителството да премине през Шипченския проход…

Поелият по същото това време командването на Шипченската отбрана ген. Столетов веднага се заема с устройството и организацията й. Той настанява отряда си на най-високите места, непосредствено около прохода – върховете свети Никола (Генерал Столетов), Кючук Йешил тепе (Волинската височина) и Шипка… С професионална математическа прецизност генералът пестеливо разпределя малобройния си петхиляден отряд по позиции и групи укрепления… Щабът му е при кръглата батарея на връх Шипка. Наблюдавайки оттам придвижването на турските войски на 10 (22) август, той разбира, че се готви решителна атака за следващия, 11 (23) август…
…Сюлейман паша губи тази и други битки. Затова е съден и получава присъда…

А името на ген. Столетов продължава да живее като символ на свободата и на братската дружба между българския и руския народи. То се възвисява чрез един от обвеяните чрез славата на Шипченската епопея старопланински върхове

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

Резултат с изображение за генерал столетов