15-ти събор на приятелите на Русия в България, 8.09.2018 (снимки)