щаб получи допълнително упълномощаване за координиране на федералните органи