Честване на 3 март – Областен съвет на НДРусофили Габрово