Христово  Възкресение

Христово Възкресение

Публикувано от:

Радвайте се, хора: тъмнината намаля, в света влезе светлината; сянката избяга , настъпи благодатта; изгря пролетта на живота…облаците нека излеят дъжда на радостта, растенията нека прокарат свежи листа и земята нека произведе своя плод

Ако при евреите Пасха е национален празник по случай освобождението им от египетско робство, то за християните Великден се явява освобождение на цялото човечество от робството на греха. Той става начало на нова епоха на падналия свят, изкупен и осветен от Исус Христос. Всичко в света придобива истинска и завършена ценност и значение…

Христос умира в петък следобед. На третия ден след погребението на Христос, няколко жени (Мария Магдалена, Йоана, Саломия и Мария Йаковлева и други) носели благовония, за да намажат тялото на Исус. Но гробницата била празна…

 

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/rublev.jpg

Възкръсналият Христос се явявал на своите ученици и разговарял с тях…

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81.-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-3.jpg

Мария Магдалена и Исус Христос

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/200px-Wga_12c_illuminated_manuscripts_Mary_Magdalen_announcing_the_resurrection.jpg

Мария Магдалена разказва на апостолите за явяването на Христос и неговото възкръсване, миниатюра от псалтира на св. Олбан, 1120-а г.

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/thomas_apostle1.jpg

Харменс ван Рейн Рембрандт, Тома неверни. 1634 , ГМИИ А.С. Пушкин, Москва

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/thomas_apostle2.jpg
Микеланджело-Меризи Караваджо , „
Тома неверни 1602-1603

 

http://www.rusidea.org/?a=26040415