Фестивал на ледоразбивачите в Санкт Петербург

Фестивал на ледоразбивачите в Санкт Петербург

Публикувано от:

Фестивал на ледоразбивачите за първи път се проведе в Санкт Петербург. Той е насрочен за 150-годишнината на руския флот от ледоразбивачи.

Фестиваль ледоколов, посвященный 150-летию ледокольного флота России

За празника пет действащи ледоразбивача се разположиха край крайбрежната улица на река Нева. Всеки желаещ може да ги разглежда през следващите два дена. След това ледоразбивачите ще се върнат на местата си за постоянно базиране.

Фестиваль ледоколов, посвященный 150-летию ледокольного флота России