Учениците от 8 “в” клас на СУ “Васил Левски” в гр. Севлиево отбелязаха три празника в руския календар