Създават международно русофилско движение, съобщиха на “Копринка”