Създават международно русофилско движение, съобщиха на „Копринка“