Страсти около страстите – Реликвите на страстите

Страсти около страстите – Реликвите на страстите

Публикувано от:

Отдел наука на «Газета.Ru» за автентичността на Реликвите на Страстите – артефактите, отнасящи се към разпятието на Христос. Въпреки, че повечето от тях се явяват фалшификати, някои имат признаци на автентичност.

Реликвите, свързани с Христос на протежение на много векове са станали не само обект на почитание на милиони вярващи, но и тема за дебати в научни среди. И ако в средните векове да подложи на съмнение истинността на някои от тях е могла само църквата, то впоследствие възможност за изучаване на някои от тези артефакти и да направят определени изводи са получили и учените.

Отдел наука на «Газета.Ru» се опита да разкрие какво представляват най-известните от свързаните с Христос реликви. В частност Реликвите на Страстите – артефакти, отнасящи се до разпятието на Христос:

– Светият кръст

– Титлата INRI («Исус от Назарет, Цар на Юдеите»)

– Светият граал

– Спас Неръкотворен

-Трънливият венец

– Кърпата на Вероника

– Scala Sancta (Светата стълба)

– Риза Господна

– Копието на Лонгин

– Туринската плащеница

– Погребална кърпа от главата на Исус Христос

Продължение 

Източник: http://www.gazeta.ru/science/2014/04/19_a_5997397.shtml