Среща на посланик Бойко Коцев с директора на Държавната библиотека за чуждестранна литература

Среща на посланик Бойко Коцев с директора на Държавната библиотека за чуждестранна литература

Публикувано от:

Посланик Бойко Коцев проведе среща на 14 юни 2016 г. с директора на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М.И.Рудомино“ г-н Вадим Дуда.

Двете страни обсъдиха текущите и бъдещи двустранни проекти, в това число реализацията на проекта „Нов български роман“, в рамките на който 14 български съвременни романа ще бъдат издадени на руски език. В момента се подготвя изданието на 8-ия роман – „Безумие“ на Калин Терзийски. Беше обсъдена възможността за разширяване на списъка и добавяне на нови заглавия, както и възможностите за разпространение и промотиране на книгите, така че те да стигнат до възможно най-голям кръг руски читатели.

В областта на художествения превод беше отбелязано успешното провеждане на първото Училище за млади преводачи през м. април 2016 г. в Москва, в което участие взеха студенти от български и руски университети. Беше договорено продължаването на този проект, тъй като изграждането на кадри, които се специализират в художествения превод изисква системност и постоянни усилия с оглед осигуряване на приемственост между поколенията. В тази връзка беше разгледана и идеята за организиране на регулярен българо-руски конкурс за млади преводачи и литератори, чрез който да бъдат стимулирани начинаещите кадри в тази област.