Спомени за дните, посветени на Самарското знаме – Анатолий Столетов, потомък на ген. Столетов

Спомени за дните, посветени на Самарското знаме – Анатолий Столетов, потомък на ген. Столетов

Публикувано от:

Скъпи наши български приятели!

Със сърдечна признателност си спомняме за времето, прекарано в Самара, заедно с Вас!

В нашия градски вестник “Ореховские вести”, на стр. 8,  е публикувана статия, в която е разказано за тези дни. Нашият град, по руските мащаби, не е голям (населението е 120 000 души). Приятно ни е , че нашето посещение в Самара предизвика такъв голям интерес у нашите съграждани. …

Беше много приятно да  се запознаем и да обикнем  нови български приятели!

Пожелаваме Ви здраве и успехи в благородната обществена дейност!

С уважение,

Столетови Анатолий и Зинаида

 

Самарското знаме – символ на бойното братство

 От 18 до 20 май на бреговете на Волга в гр. Самара  се е провел общоградски празник, посветен на 140-годишнината на легендарното Самарско знаме, на което са били поканени нашите съграждани  – съпрузите Анатолий и Зинаида Столетови. Историята на това знаме, изработено от монахините на Иверския женски манастир на град Самара през 1876г. е неразривно свързана с освободителното движение на българския народ против османското иго.

Руско-българското опълчение е възглавил руският генерал Николай Григориевич Столетов, потомък на когото е Анатолий Леонидович Столетов от гр. Орехово-Зуево, който е издал две книги, посветени на славния род

Столетови. Именно след тяхното издаване, възникват братските връзки на града, разположен  на река Клязма, с българското село Столетово, където е скъпа паметта за генерала-освободител.

По покана на Съюза на приятелите на България, съпрузите Столетови са посетили по време на  майските празници грандиозните тържества в Самара, имащи огромно историческо значение и способстващи за укрепването на духовните и братски връзки на руския и българския народи…. Организацията и размаха на тържествата, посветени на 140-та годишнина на Самарското знаме – символа на бойното братство на славянските народи, са възхитили съпрузите Столетови, които са били приети в Самара като скъпи гости. На тържествената вечер във филхармонията, Московският обществен фонд по културата е предал на Самарския областен краеведчески музей „П.В. Алабин” копие на Самарското знаме.  Знамето е изнесено на сцената на филхармонията от Анатолий Леонидович Столетов – потомък на героя от Руско-турската война генерал Николай Столетов. Тези незабравими мигове, по думите на нашия земляк, ще останат завинаги в неговата памет…

… Този грандиозен празник, завършил с концерт на брега на Волга с участието на възпитаниците на всички градски Детски школи по изкуство (ДШИ) и професионални артисти, включително хора на Турецки. Съпрузите Столетови, които са преминали многогодишна школа на хоровата академична капела „Комсомолия”, са били възхитени от чистото и мощно звучене на детския хор, изпълнил песни на руски и български език. Три незабравими дни, прекарани от гражданите на Орехово-Зуево в Самара, са ги обогатили духовно и физически, приобщавайки ги към историческите събития със 140 годишна давност. Посещавайки градските музеи и историческите места на Самара, те затвърдили мнението си за силните вековни, духовни и молитвени връзки между двата славянски народа. За тях са говорили представителите на обществеността на града и гостите от българския град-побратим Стара Загора, където се намира мемориалът на Самарското знаме…Три майски дни, прекарани от нашите земляци в кръга на български приятели, за пореден път са демонстрирали пред тях колко, независимо от всичко, са силни нашите духовни и човешки връзки.

file:///D:/Downloads/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%A1%D1%82%D1%80.8.pdf

Samarsko zname

 IMG_0423IMG_0146

Анатолий Столетов връчва паметен знак на

Емил Миланов, член на българската делегация.