Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за II кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за II кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за II кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.96. получила 461 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.96. получил 461 голос

2.1.96

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.95. получила 374 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.95. получил 374 голоса

2.1.95

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.98 получила 189 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.98 получил 189 голосов

2.1.98

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.74 получила 10 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.74 получил 10 голосов

2.2.74

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.73 получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.73 получил 8 голосов

2.2.73

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.2.72 получила 7 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.72 получил 7 голосов

2.2.72

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.31 получила 327 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.3.31 получил 327 голосов

2.3.31

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.32 получила 296 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.32 получил 296 голосов

2.3.32

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.35 получила 26 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.35 получил 26 голосов

2.3.35