Световният икономически форум в Санкт Петербург: привличане на инвестиции и намаляване на рисковете

Световният икономически форум в Санкт Петербург: привличане на инвестиции и намаляване на рисковете

Публикувано от:

В Санкт Петербург завърши 18-ят Световен икономически форум. Тази година той бе проведен под мотото „Укрепване на доверието в епохата на преобразования“.

Темата за доверието излезе доста актуална на фона на санкциите, въведени от САЩ и Европа спрямо Москва. По тази причина въпросите за стимулиране на растежа на икономиката и привличането на инвестиции в Русия предизвикаха най-голям интерес сред участниците.
Въпреки че форум бе предимно икономически, без политика тази година не мина. Влошаването на отношенията между Русия и Запада във връзка с кризата в Украйна директно влияе върху развитието на бизнеса и дейността на предприемачите – както руски, така и чуждестранни. Защото тъкмо чужденците носят най-големи загуби от санкциите и за тях проблемът е от голямо значение. Върху това на втория ден на форума привлече вниманието президентът на Русия Владимир Путин:
– Добре разбирам тревогите на чуждестранните бизнесмени, които са вложили в Русия стотици милиарди долари, спечелили са си прекрасно реноме, успешно работят в нашата страна. Е и какво сега, успешният бизнес в угода на несъстоятелната политика ще носи загуби или ще предава на конкурентите своите позиции и огромния пазар ли?
Чуждестранните участници в дискусиите вече изразяват недоволство от въведените санкции. Политиката не бива да се меси в бизнеса, казва главният изпълнителен директор на Oriflame Cosmetics SA Свен Бренсторм:
– Политиката си е политика, а бизнесът си е бизнес. Често пъти обаче виждаме, че политиката се опитва да оказва влияние върху бизнеса повече от допустимото. И тук следва да бъдем много предпазливи.
Една от главните теми на форума бе подобряването на деловия климат в Русия и стимулирането на инвестициите. Започвайки от тази година чужденците по-лесно ще намират изгодни проекти в Русия. Това ще стане възможно благодарение на националния рейтинг на състоянието на инвестиционния климат. Чуждестранните инвеститори ще споделят своето мнение и ще кажат, къде воденето на бизнес е най-комфортно, сподели Владимир Путин:
– Всъщност, това е един механизъм а оценка на националната предприемаческа инициатива и регионалния стандарт във всеки субект на Руската Федерация. Той се основава върху мнението на предприемачите, които работят в конкретни региони. Националният рейтинг не е просто система от оценки. Той следва да стане реално действащ инструмент за системи проучвания.
Президентът Владимир Путин изтъкна в речта си, че Русия е стремена към сътрудничество със западни държави и цени „зрялата, прагматична позиция“ на европейските лидери. От страна на Русия няма да има никакви пречки пред воденето на успешен бизнес. Изборът сега е на другата страна.