Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на IV-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” 2016 – 2017г.

Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на IV-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” 2016 – 2017г.

Публикувано от:

 

Организатор на Фестивала

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, с подкрепата на:

– Националния Дворец на децата,

– Синдиката на българските учители,

– Община Казанлък и съдействието на Фонд „Русский мир”

Цели на Фестивала

 • Популяризиране на руската поезия, песен и танц;
 • Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;
 • Създаване на интерес към изучаване на руския език.

Фестивалът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017г. под № 37, направление „Изкуство”, като изява с национално значение.

Участници

За участие във Фестивала се допускат :

 • Предучилищни групи;
 • Ученици от I – ХII клас, разпределени в три групи:

I – IV клас,

V- VIII клас;

IX- XII клас.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните направления и жанрове:

Поезия – индивидуално рецитиране на руска поезия с продължителност до 5 мин.

Песни – изпълнени индивидуално /солово/ или от вокален ансамбъл. Допускат се до две песни, с общо времетраене до 8 минути. Изпълненията се оценяват в две категории –индивидуално и групово.

* Поезията и песните се изпълняват на руски език.

** При заявен голям брой участници в областния етап, журито има право да допусне изпълнение само на една песен;

Танци – изпълнени от формации (танцова трупа, състав, студия и др.), с продължителност до 8 минути.

Ученически духови оркестри и мажоретни състави

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се допуска явяване с репертоар, с който участниците са се представяли на предишните издания на Фестивала!

Етапи на провеждане на Фестивала

Фестивалът се провежда на три етапа:

 • Първи етапОБЛАСТЕНот 1 март до 22 април 2017г.
 • Втори етап –   ЗОНАЛЕНдо 9-и май 2017г.

* Страната е разделена на шест зони. Допълнително ще се оповестят областите, в които ще се проведе зоналният етап.

В зоналния етап на Фестивала имат право да се включат класираните на първо място в ОБЛАСТНИЯ етап в съответния жанр и възрастова група.

 • Трети етап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕНм. септември 2017г. в гр. Казанлък.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап  на Фестивала имат право да участват класираните на първо място в ЗОНАЛНИЯ етап по жанр и възрастова група.

Отличените на първо, вторo и трето място в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап на Фестивала, имат възможност да участват  в празничния концерт на ХIV–ия Национален събор на приятелите на Русия, който ще се проведе през   м. септември 2017г. край яз. „Копринка”, община Казанлък.

Награждаване на участниците

Жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбор на репертоара, сложност на изпълнението, сценична реализация, костюм, общо художествено въздействие.

На всеки участник в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се връчва ПОХВАЛЕН ЛИСТ.

Жури определя финалистите в ОБЛАСТНИЯ етап – т.е класира на първо, второ и трето място изпълнители по жанр от всяка възрастова група.

От духовите оркестри и мажоретни състави, независимо от възрастовата група, се класират три състава (съответно на първо, второ и трето място).

При класиране на певчески групи и танцови формации, с участници от различни възрасти, журито вземе под внимание преобладаващата възраст.

На заелите на първо, второ и трето място  в ОБЛАСТНИЯ етап се връчва ГРАМОТА.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на втория – ЗОНАЛЕН етап на Фестивала.

Журито от ЗОНАЛНИЯ етап класира на първо, второ и трето място изпълнители от всеки жанр  и  възрастова група  и връчва ГРАМОТА за ЗОНАЛЕН етап

Изискването за класиране на духови оркестри и мажоретни състави е както в ОБЛАСТНИЯ етап – класират се три от тях на първо, второ и трето място, независимо от възрастта на учениците.

В третия – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН етап на Фестивала, който ще се проведе през м. септември 2017г. в гр.Казанлък, вземат участие класираните на първо място в ЗОНАЛНИЯ етап от съответния жанр и възрастова група. Всеки от тях получава ДИПЛОМ НА ФИНАЛИСТ.

Класираните изпълнители на първо, второ и трето място по жанр и възрастова група се награждават със СТАТУЕТКА на Национално Движение Русофили и Фонд „Русский мир” и ДИПЛОМ на ЛАУРЕАТА.

**** Изискването за класиране на духовите оркестри и мажоретни състави е както в ОБЛАСТНИЯ и ЗОНАЛНИЯ етапи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявки за участие в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се изпращат до 17 февруари 2017г (ПРОМЯНА- 15 март)., по приложения ОБРАЗЕЦ,   на адрес:            1000 София, ул. „Г.С.Раковски” №108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител или на e-mail: konkursi@rusofili.bg, както и на Председателя (Координатора) на Общинската организация на Движението, в съответния областен град. Техните имена, телефони и e-mail адреси може да намерите на сайта www.rusofili.bg- раздел За нас/Контакти.

ВНИМАНИЕ!  ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ:

 •   СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО   15 МАРТ.

Протоколите от проведения етап на Фестивала се изпращат в НДРусофили, не по-късно до три дни от провеждането му. При неспазване на указания срок, изпълнителите не се допускат за участие в следващия етап на Фестивала.

 Приложение:

 1. Заявка за участие в областен етап на Фестивала, с посочване името на изпълнителя/те, училището/детската градина или друга институция, жанра, вида на формацията и възрастовата група, ръководителя, телефон, имейл за връзка.
 2. Протокол за проведен ОБЛАСТЕН/ЗОНАЛЕН етап на Фестивала.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.Разходите за транспорта и прехраната са за сметка на участниците.

 1. Няма такса за участие във Фестивала

За въпроси и уточнения: Яна Спасова – тел. 0882 919 269 и 0893 492 883 и Росица Младенова –   тел.: 0884 844 928

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOC, 4KB)

Download (DOC, 6KB)