Регламент за провеждане на Третия национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце”  2015 – 2016г.

Регламент за провеждане на Третия национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” 2015 – 2016г.

Публикувано от:

Организатор на Фестивала

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, със съдействието на:

– Министерство на образованието и науката,

– Синдикат на българските учители,

– Национален Дворец на децата,

– Община Казанлък

и с  подкрепата на Фонд „Русский мир”

Цели на Фестивала

 • Популяризиране на руската поезия, песен и танц;
 • Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;
 • Създаване на интерес към изучаване на руския език.

Със заповед № РД 09 – 1358/ 28.09.2015г. на Министерството на образованието и науката Фестивалът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности за учебната 2015–2016г. под № 37, направление „Изкуство”, като изява с национално значение.

Участници

За участие във Фестивала се допускат :

 • Предучилищни групи;
 • Ученици от I – ХII клас, разпределени в три възрастови групи:

I – IV клас,

V- VIII клас;

IX- XII клас.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните направления и жанрове:

Поезия – индивидуално и/или групово рецитиране на руска класическа или съвременна поезия с продължителност до 5 мин.

Песни – изпълнени индивидуално; от вокално – инструментални състави и певчески групи. Няма ограничения в избора на жанра. Допускат се до две песни, с общо времетраене до 8 минути.

     * /При заявен голям брой участници в областния етап, журито има право да допусне само едно изпълнение/;

Танци – изпълнение на характерни руски танци с продължителност до 8 минути и до 12 танцьори.

Ученически духови оркестри и мажоретни състави изпълнения на руски репертоар.

Етапи на провеждане на Фестивала

Фестивалът се провежда на три етапа:

 • Първи етап – областен – 16 април 2016г. – 21 май 2016г.
 •  Втори етап –   зонален – 4 – 18 юни 2016г.

Страната е разделена на шест зони. Допълнително ще се оповестят областите, в които ще се проведе зоналният етап.

В зоналния етап на Фестивала имат право да се включат класираните на първо място в областния етап в съответния жанр /поезия, песен и танц/ и възрастова група.

Национален етап10 септември 2016г. в гр. Казанлък – Народно Читалище „Искра”.

В националния етап на Фестивала участват класираните на първо място в зоналния етап по жанр /поезия, песен и танц/ и възрастова група.

Отличените на първо, вторo и трето място в националния етап на Фестивала, имат право на участие в празничния концерт на ХIII–ия Национален събор на приятелите на Русия, който ще се проведе на 11 септември 2016г. край яз. „Копринка”, община Казанлък.

Награждаване на участниците

Жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбор на репертоара, сложност на изпълнението, сценична реализация, костюм, общо художествено въздействие

На всеки участник в областния етап на Фестивала се връчва похвален лист.

Жури определя финалистите в областния етап – т.е класира на първо, второ и трето място изпълнители по жанр /поезия, песен и танц/ от всяка възрастова група – предучилищна възраст, I- IV, V- VIII и IХ – ХII клас.

От духовите оркестри и мажоретни състави, независимо от възрастовата група, се класират три състава, съответно на първо, второ и трето място.

На отличените изпълнители в областния етап се връчва грамота.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на втория – зонален етап на Фестивала.

Журито от зоналния етап класира на първо, второ и трето място изпълнители от всеки жанр /поезия, песен и танц/ и всяка възрастова група– предучилищна възраст, I- IV, V- VIII и IХ –ХII клас и връчва грамота за зонален етап

Изискването за класиране на духови оркестри и мажоретни състави е както в областния етап – класират се три от тях на първо, второ и трето място, независимо от възрастта на учениците.

В третия – национален етап на Фестивала, който ще се проведе на 10 септември 2016г. в гр.Казанлък, ще вземат участие класираните на първо място в зоналния етап от съответния жанр /поезия, песeн и танц/ и възрастова група – предучилищна група, I – IV, V- VIII и IХ – ХII клас/. Всеки от тях получава диплом за финалист.

Класираните изпълнители на първо, второ и трето място по жанр /поезия, песeн, танц/ и възрастова група, духов оркестър и мажоретен състав се награждават със статуетка и диплом – лауреат на Фестивала.

Организаторите на Фестивала поощряват учредяването на местни отличия (грамоти, дипломи, статуетки, плакети и т.н.) – на Общината, на Областната администрация, на съответното Генерално консулство на Руската Федерация в Р България и др.

Заявки за участие в областния етап на Фестивала се изпращат до 1 април 2016г. на адрес 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” №108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител или на e-mail: rusofili@abv.bg., както и на Председателя (Координатора) на Общинската организация на Движението, в съответния областен град. Техните имена, телефони и e-mai адреси може да намерите на сайта www.rusofili.bg .

Протоколите от проведения етап на Фестивала се изпращат в НДРусофили, не по-късно до три дни от провеждането му. При неспазване на указания срок, изпълнителите не се допускат за участие в следващия етап на Фестивала.

 Приложение:

 1. Заявка за участие в областен етап на Фестивала, с посочване името на изпълнителя/те, училището/детската градина или друга институция, жанра, вида на формацията и възрастовата група, ръководителя, телефон, имейл за връзка.
 2. Протокол за проведен областен/зонален етап на Фестивала.

За въпроси и уточнения: Яна Спасова – тел. 0882 919 269 и 0893 492 883 и Любомир Банчев –            тел.: 0898 933 279