Руско-турската война – българският лекар И.С. Панов в редовете на Българското опълчение

Руско-турската война – българският лекар И.С. Панов в редовете на Българското опълчение

Публикувано от:

На Шипка в редовете на българските опълченци се е сражавал българинът Иван Михайлович Панов, лекар във Вязниковский район, Владимирска област.

Медицинската служба на Българското опълчение е  започнала  да се попълва с медицински кадри още преди началото на войната. На 20 ноември 1876 г. генерал Н. Столетов представил списъци с 11 лекари, които могат да работят в Българското опълчение. Генерал Столетов отдавал голямо значение на привличането на български лекари и предпочитал  да кани лекари-емигранти, които са получили медицинско образование в Русия. В списъка, представен от ген. Столетов,  сред 6 лекари е бил регистриран  лекарят   Иван Михайлович Панов, който завършил през 1860 г.  Медицинския факултет на Московския университет.  «Государь император, в видах сохранения негласности цели назначения 6-ти врачей в болгарские дружины: …Вязниковского (Владимирской губернии) земского врача Панова… в 8 день текущего января, высочайше повелеть соизволил: назначить вышеозначенных врачей в Полевое военно-медицинское управление, без объявления о том в приказе по Военному ведомству, с тем, чтобы врачи эти состояли в распоряжении генерал-майора Столетова…»

Документите свидетелстват, че лекарят,  българин по произход, Иван Панов честно и безкористно е изпълнявал своя дълг,  помагайки на ранените българските опълченци. Така, в рапорта на   подполковник Гуща от  28 юли 1877 г. се докладва: « На 19 юли тази година, след битката при Стара Загора, лекарят  на 5-та дружина Иван Панов достави  в зачисления ми превързочен пункт в град Казанлък 63 души по-ниски чинове ранени и болни, които се намираха във временната военна болница в Стара Загора. При множеството ранени  и липсата на медицински персонал, лекарят Панов със своето усърдие  допринесе много за бързата превръзка и на следващия ден, прекарвайки  цяло денонощие  в трудна заетост, трябваше да замине  с ранените и болните в град Габрово.

За самоотвержената  дейност и усърдие на лекаря Панов,  при предоставената ми възможност смятам за мой дълг да докладвам на Ваше Превъзходителство»

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2018/02/Shema.jpg 

 Схема за лечебно-евакуационното осигуряване по време на отбранителните сражения на Шипченския проход на 9-15 август 1877 г.

 За извършеното при  Стара Загора лекарят от 23-та Казанлъшка дружина  на Българското опълчение, Иван  Михайлович  Панов на 17 септември е награден с орден  Свети Станислав 3-а степен с мечове и в същото време за защитата на Шипка е награден с орден  Света  Ана 3-а степен с мечове. За работата под Шейново, Панов беше представен от командира на 23-та дружина- майор Попов,  за награждаване с орден  Свети Владимир 4-та степен с мечове,  а също  « За участие във всички походи и акции на дружината и големия принос при организиране на военната болница в гр. Габрово при  оттеглянето на  предния отряд през юли 1877 г.» с орден  Свети Станислав 2-ра степен  с мечове.

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2018/02/Panov-2.jpg

 

Източник:

Презентация: Владимирцы  в Русско-турецкой войне….

Презентацию подготовил  отдел краеведческой библиографии, г. Владимир