Руските региони дават „ваканция“ на дребния бизнес

Руските региони дават „ваканция“ на дребния бизнес

Публикувано от:

Индивидуалните предприемачи, получили за първи път държавна регистрация и действащи в производствената, социална или научна сфера, ще получат две години освобождаване от данъци.

Съответните препоръки, подготвени от група обществени и делови организации на Русия, бяха съгласувани в министерството на финансите на Русия и са готови за парламентарно разглеждане.
Публичното обсъждане на проектозакона за данъчната ваканция за дребния бизнес в Русия приключи на 22 май. Поправките в Данъчния кодекс бяха подкрепени от руснаците. По-сложно е положението със съгласието на финансовото министерство – ведомството не искаше да изпусне потенциалните доходи, казва експертът Йосиф Дискин:
– Дълго време министерството на финансите се съпротивляваше на всякакви диференциални подходи в събирането на данъци, като казваше, че това ще доведе до намаляване на конкуренцията, а също няма да стимулира бизнеса. Но днешното сложно икономическо положение го накара да преразгледа позицията си. Т.е. кризата дава и положителен опит. Важно е министерството да не спира на постигнатото и да гледа, къде още може да се използва данъчното стимулиране за развитие на икономиката.
Преференцията ще могат да използват предприемачите, които се занимават, преди всичко, с производство и социална дейност, както и учените. Изборът на тези насоки се обуславя с това, че срокът за връщане на инвестициите там е доста голям и често пъти не издържа данъчното натоварване, особено на първия си етап. Но окончателното решение по въпроса, на кого ад се дава данъчна ваканция и за какъв срок – 1 или 2 години – ще се приема от местните власти. Те ще въвеждат и допълнителни условия за елиминиране на данъците. Например, във вид на максимален размер доходи на предприятието или численост на персонала. В това има своя логика, продължава Йосиф Дискин:
– Важно е определянето на приоритетите, по които да се предоставят преференции, както и възможностите на местните власти. Първо, данък общ доход, който до голяма степен е регионален. Освен това, посоченото кара местните власти да прокарват по-отговорна данъчна и икономическа политика, да определят насоките, където е необходимо развитието на бизнеса, да разбират потенциалните плюсове и рискове.
Въпросът за предоставяне на данъчни ваканции за дребния и средния бизнес, като мярка за стимулиране на деловата активност, беше предмет на обсъждане още през май миналата година при президента Владимир Путин. Срокът за изпълнение на тази наредба приключва на 1 юли 2014 година. Ако парламентът одобри предлаганите поправки в Данъчния кодекс, новите правила ще влезнат в сила в Русия от януари 2015, със срок за действие до 1 януари 2019 година.