Русия създава плазмен ракетен двигател за усвояване на далечния космос

Русия създава плазмен ракетен двигател за усвояване на далечния космос

Публикувано от:

Научно-техническият съвет на неправителствената организация “Енергомаш” съвместно с националния изследователски център “Курчатовски институт” проектираха новия “безелектроден плазмен ракетен двигател”, предаде kaldata.com. Започнала е работата върху лабораторния образец.

Плазменият двигател е електрически ракетен двигател, работното тяло на който получава ускорение от плазмата. Тези двигатели бяха разработени през 60-те години на миналия век и сега се използват преди всичко в геостационарните спътници за запазване на тяхното точно разположение в пространството.

Плазменият двигател на “Енергомаш” ще има мощност 100 KW и ще бъде подходящ не само за геостационарните спътници, но и за далечни междузвездни полети.През последните години много държави работят върху плазмени двигатели от ново поколение. Европа работи върху хеликонен плазмен двигател (Helicon double-layer thruster), американската Ad Astra Rocket Company заедно с канадската Nautel тестват 200 KW плазмен двигател VASIMR. Иран също създава свой ракетен двигател от подобен тип.

Произвежданите досега плазмени двигатели имат висока скорост на реактивната струя и малък разход, но и малка тяга. Тяхната мощност е няколко десетки вата.

Енергомаш създава плазмен двигател от съвсем нов тип, в който се използват плазмените процеси на термоядрения синтез. Използват се високотемпературни свръхпроводници и високочестотни генератори, изградени от най-съвременни компоненти. Новият руски ракетен двигател има висока енергийна ефективност, а като работно тяло може да бъде използвано на практика всякакво вещество. Мощността на новия плазмен двигател се ограничава единствено от мощността на високочестотния генератор.