Русия и Южна Осетия сключиха договор за съюз

Русия и Южна Осетия сключиха договор за съюз

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин проведе вчера в Москва преговори с лидера на Южна Осетия Леонид Тибилов. По време на срещата лидерите на двете държави обсъдиха въпросите за двустранните отношения и координацията в сферата на осигуряването на стабилност в закавказкия регион, като също така подписаха договор за съюз и интеграция. Той предвижда осигуряване от страна на Русия на безопасност за Южна Осетия.

 Според документа, в случай, че една от страните е подложена на агресия, това ще бъде разглеждано като агресия и по отношение на друга страна.

След срещата лидерите на двете страни проведоха пресконференция.

„Днес ние направихме още една важна стъпка по пътя на бъдещото укрепване на партньорските ни връзки. Основният резултат от състоялата се среща е подписването на договора за съюз и интеграция. В този,без преувеличение, етапен документ е фиксирано постигнатото от Русия и Южна Осетия ниво на междудържавен диалог”, отбеляза руският президент на състоялата се след срещата пресконференция.

Проектът на договора предвижда формирането на единно пространство за отбрана и сигурност, свободно пресичане на границите, интеграция на митническите органи, разширяване не сътрудничеството между органите на вътрешните работи, опростяване на процедурите за получаване на руско гражданство, увеличение на заплатите и пенсиите и осигуряване на медицинска застраховка на жителите на Южна Осетия.

„РФ осигурява отбраната и сигурността на Република Южна Осетия, включително защитата и охраната на държавната й граница. За тази цел отделни подразделения на въоръжените сили и органите за сигурност на Южна Осетия ще влязат в състава на Въоръжените сили и органите за сигурност на РФ със съгласието на договарящите се страни”, се казва още в документа.

Договорът предвижда също така и сключването на споразумение за реда на влизане на различните подразделения от въоръжените сили на републиката в състава на РФ, както и реда им на функциониране, използване и осигуряване. Страните се задължават да сключат споразумението не по-късно от 6 месеца от деня на влизане в сила на договора.

„Ако едната от договарящите се страни бъде подложена на агресия от страна на друга държава, група държави или незаконни въоръжени формирования, то това ще се разглежда като агресия и срещу другата договаряща се страна”, пише още в документа.

Съюзът между Южна Осетия и РФ може да се превърне в отговор на съвременните предизвикателства, заяви на свой ред президентът на републиката. Цхвинал подкрепя всички политически стъпки на Москва, включително присъединяването на Крим, подчерта Леонид Тибилов.