Русия е увеличила експорта на нефт и газ през 2016 г.

Русия е увеличила експорта на нефт и газ през 2016 г.

Публикувано от:

Русия през 2016 г. е увеличила експорта на нефт за страните от чужбина с 6,6% в годишно изражение – до 236 млн. 195,8 хил.тона.

Експортът на природен газ за чужбина е нараснал с 13,8% – до 164,7 млрд. куб м, става ясно от данните на федералната митническа служба на страната.

В състава на експорта за страните от ОНД през 2016 г. дела на енергийните стоки е бил 32,6% (за януари-декември 2015 г. – 39,3%). Стонйостта на физическите обеми за експорт са се понижили с 31,2% и 8,7% съответно.

Физическите обеми за експорт на електроенергия са спаднали с 34,5%, на газ – с 16,6%, на нефтопродукти – с 3,8%. Доставките на въглища обаче са се увеличили с 4,9%.

Като цяло през 2016 г. Русия е доставила за чужбина 254 млн.767,4 хил.тона петрол за 74 млрд долара и 198,7 млрд.куб м газ за 31,3 млрд. долара.

Източник: 3e-news.net