Русия възнамерява да се откаже от приоритета на международното право

Русия възнамерява да се откаже от приоритета на международното право

Публикувано от:

В Русия може да изключат от Конституцията на страната приоритета на международното право над националното. Това предложение представи председателят на Следствения Комитет на Русия Александър Бастрикин.

„Установяването на върховенството на международното право още при приемането на Конституцията на РФ през 1993 г. ни бе умело поднесено като базова конституционна ценност на правовата държава от съветниците от САЩ. Смешно е да кажем, но в доклада за проекта на конституцията, който бе публикуван във вашата „Российская газета“ през 1993 г., с гордост се подчертаваше, че нейните разпоредби са преминали експертиза в чужбина“, каза Бастрикин в интервю за „Российская газета“.

Той добави, че критериите, определящи съотношението между националното и международното право са стратегически и геополитически интереси на конкретни страни, тъй като в зависимост от ситуацията те могат да не съвпадат при всички.

„Погледнете „единна“ Европа. Стана ли тя процъфтяваща „държава“ след глобализацията? Много дори европейски политически дейци отбелязват, че в силата на разкъсващите я противоречия този процес плавно преминава в открито противопоставяне, където господстващата воля на едни (Германия, Франция) се налага на другите. Освен това, несъвместимостта на исторически формиралите се национални култури и традиции води до деградация на нравствените ценности“, отбеляза Бастрикин.

Той подчерта, че не се обявява против интеграцията, но тя трябва „да се осъществява не механично, а въз основа на стратегическите интереси на държавите и в съответствие с техните национални, исторически и други особености, зачитайки ги, а не потискайки ги посредством международното право“.