Първа работна среща на УС на КК “С любов към Блъгария и Русия” 20.01.2020г.

Първа работна среща на УС на КК “С любов към Блъгария и Русия” 20.01.2020г.

Публикувано от:

На 20.01.2020 година, в ФНТС, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, ет. 3, ст. 313, се проведе първата работна среща (РС) на Управителния съвет (УС) на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили (НДР).

Гости на РС бяха:
1. г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на Националния съвет на НДР
2. г-жа Кристина Иванова – гл. секретар на Националния съвет на НДР
3. г-н Васил Кацов – политик и общественик

Срещата беше открита от г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на НС на НДР. За ръководство на срещата бяха предложени: председател г-н Орфей Петков и протоколчик  г-н Антонио Дачовски.

Беше избрано ръководството на УС:
1. Председател на Клуба г-н Орфей Петков.
2. Зам.-председател на Клуба г-н Жорж Йорданов.
3. Секретар на Клуба г-н Антонио Дачовски.

Управителния съвет реши:
1. Сбирките на членовете на Клуба да се провеждат всяка трета сряда на всеки два месеца от 17:00ч.
2. Мястото на провеждане на сбирките на членовете на Клуба, дневният им ред и темите им ще бъдат уточнявани на всяка РС на УС същия месец.