Путин: РФ е преизпълнила ангажиментите си по Протокола от Киото, забавяйки глобалното затопляне с почти година

Путин: РФ е преизпълнила ангажиментите си по Протокола от Киото, забавяйки глобалното затопляне с почти година

Публикувано от:

Русия е преизпълнила задълженията си по Протокола от Киото, а намаляването от нея на емисиите на парникови газове е сравнимо с общия годишен обем на замърсяването на атмосферата в света. Това заяви руският президент Владимир Путин в речта са на конференцията на ООН за климата в Париж, съобщи ТАСС.

„Да отделяме внимание на развитието и да се грижим за природата“

„Ние преизпълнихме задълженията си по Протокола от Киото“, заяви руският лидер. По думите му, през периода 1991 – 2012 г. Русия „не само не е допуснала увеличаване на емисиите на парникови газове, но значително ги е намалила, благодарение на което в атмосферата не са попаднали близо 40 млрд. тона еквивалент въглероден диоксид“. За сравнение Путин посочи обемът на емисиите на парникови газове на всички страни в света през 2012 г., който е 46 млрд. тона.

„Тоест, може да се каже, че усилията на Русия позволиха да се забави глобалното затопляне с близо година“, каза руският президент.

Той поясни, че парниковите емисии в РФ успешно са били понижени благодарение на модернизацията на икономиката и внедряването на екологично чисти, енергоспестяващи технологии. „И едновременно с това за същото време ние успяхме на практика да увеличим двойно БВП на страната, – отбеляза президентът. – С това искам да кажа, че е напълно възможно да се отделя необходимото внимание на развитието, да се гарантира развитието и да се грижим за природата“.

Путин също така подчерта, че Русия „е излязла на едно от първите места в света по темп на понижаване на енергийната интензивност на икономиката – с 33,4 процента за периода от 2000 г. до 2012 г.“. „След реализирането на програмата за енергоефективност на развитието на енергетиката ние разчитаме да постигнем до 2020 г. съкращаване с още 13,5 процента“, каза руският президент.

По думите му, последствията от глобалното затопляне носят все по-значителни икономически щети, унищожават обичайната жизнена среда на човека.

„От разрешаването на климатичните проблеми зависи качеството на живот на всички хора на планетата, икономическият ръст и устойчивото социално развитие на цели региони на Земята“, каза още президентът на РФ.

Русия ще намали вредните емисии

До 2030 г. Русия ще намали вредните емисии до 70% в сравнение с 1990 г., заяви Путин. „Русия ще продължи да внася своя принос в съвместните усилия за предотвратяване на глобалното затопляне, – каза руският президент. – Към 2030 г. разчитаме да намалим емисиите на парникови газове до 70 % от базовото ниво през 1990 г.“.

Той добави, че Русия ще постигне това благодарение на революционни енергоспестяващи решения, включително и чрез нови нанотехнологии. Путин разказа, че в Русия е разработена технология, основана на въглеродни нанотръби. „Според оценка на експертите, използването на тази технология само в Русия ще понижи емисиите на въглероден диоксид до 2030 г. с 160-180 млн. тона“, каза руският президент, като увери, че Русия е готова за обмен на подобни технологии.

Според Путин, в новото споразумение трябва да бъде отчетена важната роля на горите като основни “абсорбатори” на парникови газове. Той отбеляза, че това е особено важно за Русия, която притежава огромни горски ресурси и прави много за опазването на “белите дробове” на планетата, подчерта той. При това, руският президент обърна внимание, че принципиално значение за съкращаването на вредните емисии имат развиващите се страни. “Русия също възнамерява да оказва финансова и друга подкрепа на тази страни чрез механизмите на ООН“, отбеляза той.

Руският президент потвърди също така предложението си за провеждане на научен форум по проблемите на климата и природните ресурси под егидата на световната организация. На него трябва да бъдат обсъдени не само климатичните промени, но и изчерпването на природните ресурси, както и влошаването на жизнената среда на човека.

“Всеобхватно, ефективно, справедливо” споразумение

Путин разчита на това, че новото споразумение по климата, което ще замени Протокола от Киото, ще бъде изработено със съвместни усилия. „Разчитаме на това, че със съвместни усилия ние можем да постигнем създаването на ново споразумение за климата, което ще замени Протокола от Киото, ще служи за интересите на всички държави и народи след 2020 г.“, каза руският лидер. По думите му, Русия изхожда от това, че новото климатично споразумение трябва да бъде „всеобхватно, ефективно и справедливо“. „Подкрепяме дългосрочната цел на новото споразумение да се ограничи покачването на световните температури до 2 градуса по Целзий“, отбеляза президентът на РФ.