Путин прие решение за коригиране на стратегията за национална сигурност

Путин прие решение за коригиране на стратегията за национална сигурност

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин прие решение за внасяне на корекция в Стратегията за национална сигурност на Руската федерация, съобщи пресслужбата на Съвета за сигурност на Русия.

Съобщава се, че коригираната стратегия трябва да осигури приемственост на държавната политика в тази сфера.

„Президентът на Русия взе решение за извършване на корекция в Стратегията за национална безопасност, осигурявайки приемственост на държавната политика в сферата на националната сигурност, както и системите на националните интереси и стратегическите национални приоритети“, се казва в съобщението.

Уточнената редакция на Стратегията трябва да бъде представена за разглеждане до края на годината.

Обсъждайки проекта на Стратегията, членовете на комисията на Съвета за сигурност на Русия подчертаха необходимостта от максимално ефективното използване на вътрешните резерви на Русия.

„При това участниците в заседанието изключиха изолацията на страната от външния свят, като отбелязаха, че активната външна политика, развитието на сътрудничеството с други държави, привличането на чужди инвестиции и технологии трябва да допълват собствените усилия по модернизация на икономиката и укрепването на националната сигурност на Руската федерация“, се казва още в съобщението.

Отбелязва се, че променената Стратегия изхожда от фундаменталните взаимовръзки и взаимозависимостта на гарантирането на националната сигурност и социално-икономическото развитие на Русия.

Стратегията също така има за цел да обедини усилията на органите на властта и гражданското общество за създаването на благоприятни вътрешни и външни условия за реализирането на националните приоритети и за противодействие на новите заплахи за руските национални интереси.