ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

Публикувано от:

ЗА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

 РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА УЧАСТНИКОВ В ПЯТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА „ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ”

 •  Конкурсът бе организиран от НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ, със съдействието на СБУ и бе посветен на:
 • Конкурс организирован НАЦИОНАЛНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РУСОФИЛОВ, при содействиии Синдиката болгарских учителей (СБУ) и приурочен к:
 •  1150 години от ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /864/,
 • 1150 – летию ПРИНЯТИЯ ХРИСТИЯНСТВА В БОЛГАРИИ /864/,
 •  700 години от раждането на преподобния Сергий Радонежски /1314/,
 • 700 – летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского /1314/,
 •  190 години от ИЗДАВАНЕТО НА “РИБНИЯ БУКВАР” НА ПЕТЪР БЕРОН /1824/,
 • 190 – летию ИЗДАНИЯ “РЫБНОГО БУКВАРА” ДОКТОРА ПЕТРА БЕРОНА /1824/,
 •  400 години от легендарния подвиг на ИВАН СУСАНИН /1613/ ,
 • 400 – летию легендарного подвига ИВАНА СУСАНИНА /1613/,
 •  100 години от ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА “СВ. НИКОЛАЙ” В СОФИЯ – РУСКАТА ЦЪРКВА /1914/,
 • 100 – летию ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА “СВ. НИКОЛАЯ” В СОФИИ – РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ /1914/,
 •  и на НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА ВСИЧКИ НАРОДИ.
 • НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЯМ ВСЕХ НАРОДОВ.


 • Конкурсът се проведе от 01.11.2013 г. до 25.06.2014 г., в шест поредни и един финален кръг. / Конкурс состоялся с 01.11.2013 г. по 25.06.2014 г., в шесть последовательных и один финальный круг.
 •  В конкурса взеха участие повече от 1000 деца. / В конкурсе приняли участие свыше 1000 ребят.
 •  Класирането на рисунките на децата бе анонимно (по номер на рисунката, без посочване имената на младите художници), отделно за всеки кръг и общо за конкурса. / Голосование за рисунки было анонимное ( по номеру рисунка, не указывая имена молодых художников ), проводилось отдельно для каждого круга и для всего конкурса:

o        ОТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА / ПОСЕТИТЕЛЯМИ САЙТА

o        ОТ ЖУРИ / ЖЮРИ.

НА БАЗАТА НА РЕГЛАМЕНТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА www.rusofili.bg,УТВЪРЖДАВА КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА, КАКТО СЛЕДВА: / НА БАЗЕ РЕГЛАМЕНТА И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЙ СОВЕТ САЙТА www.rusofili.bg,УТВЕРЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАДЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, КАК СЛЕДУЕТ :

1. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ НА www.rusofili.eu (ПО БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ) / ФИНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РИСУНКИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ САЙТА www.rusofili.eu ( ПО ЧИСЛУ ГОЛОСОВ)

 І МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

ВЕСЕЛИНА ТАШЕВА, 6г., рисунка № 1.1.208, гр. Казанлък

ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА, 11 г., рисунка № 4.3.31, гр. Ардино

МАРИЯ СЛАВОВА, 9 г., рисунка № 6.2.126, гр. Тополовград

ІІ МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

ДЖЕНЕР МЕХМЕД, 6г., рисунка № 1.1.147, гр. Джебел

СИНЕМ МУРАД, 11г., рисунка № 2.2.16, гр. Ардино

ТОНИ НИКОЛОВ, 12г., рисунка № 3.3.9, гр. Монтана

ІІІ МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

АТАНАС ЧАНГАРЛИЕВ, 3 г., ринука № 2.1.122, гр. Ардино

СТЕЛА УЗУНОВА, 9г., рисунка № 3.2.77, гр. Ардино

ХРИСТИЯН ТРИФОНОВ, 13г., рисунки № 6.3.1, гр. Варна

2. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ ОТ ЖУРИТО(СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО) ФИНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РИСУНКИ ЖЮРИ ( СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ЖЮРИ)

 І МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: : /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

ВЯРА ПЕНЧЕВА, 4 г., рисунка № 5.1.103, гр. Габрово

ЕЛИЦА ГАНЕВА, 10 г., рисунка № 5.2.4, гр. София

ЮЛИЯ ЗАРЯ, 12 г., рисунки № 3.3.32, пос. Мотыгино, РФ

ІІ МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: : /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

ВАСИЛИНА БАРИНОВА, 14 г., рисунка № 5.3.26, гр. Сурск, РФ

МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА, 6 г., рисунка № 2.1.44, пос. Мотыгино, РФ

ОЛЬГА КОНОНОВА, 8 г., рисунка № 2.2.3, пос. Мотыгино, РФ

ІІІ МЯСТО–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

ЕЛИЗАВЕТА ВОЛКОВА, 6 г., рисунка № 4.1.190, пос. Мотыгино, РФ

ЕЛИС БОШНАК, 7 г., рисунка № 3.2.13, гр. Карнобат

ЛИЛИЯ ГЕНОВА, 12 г., рисунка № 6.3.38, с. Александрово

 3. КЛАСИРАНЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ ЗА НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА (ПО УЧАСТИЕ В БРОЙ КРЪГОВЕ НА КОНКУРСА) / ХУДОЖНИКИ САМОГО АКТИВНОГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (УЧАСТИЕ В НАИБОЛЬШЕМ ЧИСЛЕ КРУГОВ КОНКУРСА)

 І МЯСТО/6 кръга, 6 рисунки/–НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: /ДИПЛОМ И ПРИЗ/:

АЙЛИН ОСМАН, гр. Ардино, България

АЙСУ ХАСАН , гр. Джебел, България

АКСЕЛ МЮМЮН, гр. Ардино, България

АНАСТАСИЯ ЛУПЕНКО, гр. Магадан, РФ

АНЪЛ ИБРЯМ, гр. Джебел, България

АСЛЪ ХАСАН, гр. Ардино, България

БАЙРАМ ФЕРАД, гр. Ардино, България

БЕРК ЕМИН, гр. Ардино, България

БЕРК ШЕРИФ, гр. Ардино, България

БЕРРИН ХАЙРУЛА, гр. Ардино, България

БУПСЕ ХАСАН, гр. Джебел, България

БЮШРА АЛИОСМАН, гр. Джебел, България

ВАНЕСА ГОЧЕВА, гр. Карнобат, България

ВИЛИЯНА СИМОВА, гр. Ардино, България

ВОЛКАН МУСТАФОВ, гр. Ардино, България

ГАБРИЕЛА ЛАЛЕВА, гр. Севлиево, България

ГАМЗЕ ИСМАИЛОВА, гр. Ардино, България

ГЕРГАНА МАРИНОВА, гр. Ардино, България

ГЮЛЯЙ АЛИ, гр. Ардино, България

ДАЛИЯ ПЕТРУШКОВА, гр. Варна, България

ДАМЛА ЮМЕРОВА, гр. Ардино, България

ДАНИЕЛ ПАЛАЗОВ, гр. Ардино, България

ДАНИЕЛА СУРЧЕВА, гр. Ардино, България

ДАНИСЛАВ КАРААСЕНОВ, гр. Ардино, България

ДЕВРАН ЕСАДОВ, гр. Ардино, България

ДЕЯНА КИЧУКОВА, гр. Ардино, България

ДЖЕМИЛ ЮСЕИНОВ, гр. Ардино, България

ДИЛЯРА РЕДЖЕБОВА, гр. Ардино, България

ДИНЧЕР ИСМАИЛ, гр. Ардино, България

ДИЯНА РУСЕВА, гр. Карнобат, България

ЕДА АЛИ, гр. Джебел, България

ЕДА БАХТИЯР, гр. Джебел, България

ЕДИС БАЙРЯМ, гр. Ардино, България

ЕЗХАН ЕМИН, гр. Ардино, България

ЕЛЕНА САНДЕВА, гр. Ардино, България

ЕЛИЦА КАРАМФИЛОВА, гр. Ардино, България

ЕМЕЛ КАРАБАДЖАК, с. Розино, България

ЕМИР РЮСТЕМ, гр. Ардино, България

ЕМИР ХАЛИБРЯМ, гр. Джебел, България

ЕМРЕ АХМЕТ, гр. Джебел, България

ЕСИН ЮМЕРОВА, гр. Ардино, България

ЕФЕ БАЙРЯМОВ, гр. Ардино, България

ЕФЕ ДУРГУТ, гр. Джебел, България

ЕФЕ ХАСАН, гр. Джебел, България

ЗЕЙЛЯ ОСМАНОВА, с. Розино, България

ИВАЙЛО ТЕНЕКЕДЖИЕВ, гр. Ардино, България

ИМЕР АЛИ, гр. Карнобат, България

ИРЕН ТЕРЗИЕВА, гр. Ардино, България

ЙЪЛДЪЗ МУРАД, гр. Ардино, България

КААН МЮМЮНОВ, гр. Ардино, България

ЛИЛЯНА КЕХАЙОВА, гр. Джебел, България

МАНЯ АНГЕЛОВА, с. Розино, България

МАРГАРИТА АРТЕМОВА, гр. Магадан, РФ

МАРИЯ ВОЛКОВА, гр. Магадан, РФ

МАРТИН ЧИВИЛИЕВ, гр. Ардино, България

МЕЛИХА КОДЖАМЕСТАНОВА, гр. Ардино, България

МЕЛТЕМ СЮЛЕЙМАН, гр. Джебел, България

МЕРТ МОЛЛААПТИ, гр. Ардино, България

МЕРТКАН АХМЕД, гр. Джебел, България

ОРКУН АДЕМ, гр. Джебел, България

ПАВЕЛ ЯНКОВ, с. Розино, България

ПУСАТ ХАЙРУЛОВ, гр. Ардино, България

ПЪНАР БИЛЕЗЕРОВА, гр. Ардино, България

ПЪНАР ЧАУШ, гр. Ардино, България

РАСИМ АЛИ, гр. Ардино, България

САБРИ АЛИ, гр. Ардино, България

САЛИХ ЪШЪК, гр. Ардино, България

СЕЛИН СЮЛЕЙМАН, гр. Джебел, България

СЕМИР ХАЛИЛОВ, гр. Ардино, България

СЕЧИЛ ФЕЙЗУЛОВА, гр. Ардино, България

СИДЕЛИЯ МУТЛУ, гр. Ардино, България

СИНЕМ ЧАУШЕВА, гр. Ардино, България

СТЕЛА ДИМИТРОВА, гр. Джебел, България

ТИМУР ИСМАИЛ, гр. Ардино, България

ТУНА ИСМАИЛОВ, гр. Ардино, България

ФУНДА КЬОРОВА, с. Розино, България

ХИДАЕТ МЕХМЕД, с. Розино, България

ХРИСТИЯНА ЖЕЙНОВА, гр. Карнобат, България

ЧИЙДЕМ МЮМЮН, гр. Джебел, България

ЪРМАК АХМЕДОВА, гр. Ардино, България

ЮСЕИН СРЕБРОВ, с. Розино, България

ІІ МЯСТО/5 кръга, 5 рисунки/ –НАГРАДА: ГРАМОТА НА НДР: / ГРАМОТА /:

АЙЛЯ МУРАД, гр. Ардино, България

АЛЕКС СЕМЕРДЖИЕВ, гр. Ардино, България

АНА – МАРИЯ ПЕТРОВА, гр. Хасково, България

БОНЧО ЯНЕВ, гр. Хасково, България

БОРИС ДОБРЕВ, гр. Севлиево, България

ВЕРОНИКА КЕХАЙОВА, гр. Ардино, България

ВИКТОР АТАНАСОВ, гр. Хасково, България

ВЛАДИСЛАВА ГАЧЕВА, гр. Севлиево, България

ВЯРА КАЗАКОВА, гр. Хасково, България

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, гр. Хасково, България

ГЮНЕР АЛИ, гр. Хасково, България

ДАНАЯ СПАСОВА, гр. Севлиево, България

ДАРЬЯ ПОЛЯКОВА, гр. Магадан, РФ

ДЕСИСЛАВА КАРАМФИЛОВА, гр. Ардино, България

ДИЛЯРА ЕМИН, гр. Джебел, България

ДИМИТЪР ПЕТКОВ, гр. Севлиево, България

ЕВА СТЕФАНОВА, гр. Севлиево, България

ЕЛЕНА МЕРИНОВА, гр. Хасково, България

ЕЛИФ КАБАКЧИЕВА, гр. Ардино, България

ЕНИС ДЖИЛА, с. Бял извор, България

ЕСМА РЕДЖЕБ, гр. Джебел, България

ЕФЕ СЮЛЕЙМАН, гр. Джебел, България

ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА, гр. Ардино, България

ИВАН БОГОЕВ, гр. Хасково, България

ИВЕЛИНА КОЛЕВА, гр. Хасково, България

КАРДЕЛЕН ТУРАН, гр. Ардино, България

МАРИНЕЛА ЧЕНЕШЕВА, гр. Карнобат, България

МАРИЯ ОРАЛОВА, гр. Магадан, РФ

МЕЛЕК МЕХМЕД, гр. Ардино, България

МЕЛИХ АЛИЕВ, гр. Ардино, България

МОМЧИЛ ДАСКАЛОВ, гр. Хасково, България

НЕВИН АЛИЕВА, гр. Севлиево, България

ПЕТЪР ТОДОРОВ, гр. Севлиево, България

СЕСИЛ МЮМЮНОВА, гр. Ардино, България

СИМОНА ИВАНОВА, гр. Севлиево, България

ТАТЬЯНА ГАЦЕНКО, гр. Магадан, РФ

ТЕОДОР ДОНЧЕВ, гр. Севлиево, България

ТИХОМИР ИВАНОВ, гр. Севлиево, България

ТУНДЖАЙ ЯКУБ, гр. Карнобат, България

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, гр. Ардино, България

ЯНКО ФИЛИПОВ, гр. Ардино, България

 ІІІ МЯСТО/4 кръга, 4 рисунки/–НАГРАДА: ГРАМОТА НА НДР: / ГРАМОТА /:

АЙЛИН БОЗАДЖИ, с. Бял извор, България

АЛЕКСАНДРА ДИМОВА, гр. Хасково, България

АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА, гр. Карнобат, България

АЛЕНА КАЛАШНИКОВА,гр. Магадан, РФ

АЛИСА НИКИШИНА, гр. Магадан, РФ

БЕКСУН БЕКИР, гр. Джебел, България

БЕРКЕМ ХАЙРУЛА, гр. Ардино, България

БОРИСЛАВ МУШКОВ, с. Бял извор, България

БУРЧИН ЧАУШ, с. Бял извор, България

ВИКТОРИЯ ХАРЛОВА, с. Бял извор, България

ДЕНИСЛАВА ХРИСТОВА, гр. Севлиево, България

ДЕФНЕ СОЛАКОВА, с. Бял извор, България

ДИЛЕК ЮСЕИНОВА, гр. Ардино, България

ДИЯН СТАНЕВ, гр. Карнобат, България

ЕБРУ ДЕЛИЮСЕИН, гр. Ардино, България

ЕЛИФ ДУРМУШ, гр. Ардино, България

ЕМРЕ ХАСАН , с. Бял извор, България

ЕРАЙ-ДЖАН СТОЙЧЕВ, гр. Ардино, България

ЕРЕН ЧАКЪРСЪЗОВ, с. Бял извор, България

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ, гр. Ардино, България

ИВАН ТАРХАНОВ,гр. Магадан, РФ

ИЛЬЯ ХОРУЖИЙ, гр. Магадан, РФ

КЕРЕМ ЕМИН, с. Бял извор, България

МАРИЕЛА КАРАМФИЛОВА, с. Бял извор, България

МЕРИЯМ КУЦОВА, гр. Смолян, България

МИРОСЛАВ ИВАНОВ, гр. Ардино, България

МИХАИЛ БОЛДЫРЕВ,гр. Магадан, РФ

НАЗИМ ШАКИР, гр. Джебел, България

НАТАЛЬЯ КАСЯНЧУК, гр. Магадан, РФ

НАТАЛЬЯ НЕРЕТИНА,гр. Магадан, РФ

ПЕЛИН КАРАБЕКИРОВА, гр. Ардино, България

ПОЛИНА САЛЬНИКОВА, гр. Ижевск, РФ

РАЧО СТОЯНОВ, гр. Карнобат, България

СЕРДЕМ САЛИЕВА, с. Бял извор, България

СЕРЕЖА КОСТЕНЕВИЧ,гр. Магадан, РФ

СНЕЖАНА ДАЙНЕКИНА, гр. Магадан, РФ

ТАТЬЯНА САЛЬНИКОВА, гр. Ижевск, РФ

ЭЛНУРА НУРЛАНБЕК КЫЗЫ, с. Ембаево, Тюменска обл., РФ

ЯНИЦА ГАВРАИЛОВА, гр. Ардино, България

4. УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ, НАЙ-АКТИВНО УЧАСТВАЛИ В ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА КОНКУРСА –НАГРАДА: ДИПЛОМ НА НДР:

Александр Корнелюк, гр. Магадан

Ваня Василева, гр. Тополовград

Ваня Иванова, гр. Тополовград

Венета Горанова, с. Александрово

Веса Чинтова, гр. Тополовград

Галина Пилипенко, гр. Магадан

Галина Шевцова, гр. Магадан

Гюлзаде Хамзова, гр. Ардино

Даниела Василева, гр. Карнобат

Димитрина Александрова, гр. Ардино

Димка Пенчева, гр. Габрово

Елева Бойчева, гр. Карнобат

Елена Солак, гр. Ардино

Емилия Соколова, гр. Ардино

Захари Трифонов, гр. Ардино

Калбие Мурад, гр. Ардино

Катерина Ганева, гр. София

Красимира Петрушкова, гр. Варна

Лидия Стрикулистова, гр. Сурск, РФ

Лидия Узунова, гр. Ардино

Лидия Узунова, гр. Ардино

Любка Зашева, гр. Карнобат

Любовь Гейсенкова, гр. Сурск, РФ

Маргарита Караманова, гр. Карнобат

Марина Волкова, гр. Магадан

Маруся Бочкова, гр. Тополовград

Музафер Муса, гр. Джебел

Наталья Сюзева, пос. Мотыгино, РФ

Недка Чолакова, гр. Карнобат

Николина Дуралийска, с. Розино

Николина Пенчева, гр. Ардино

Нина Коена, гр. Карнобат

Нурие Мюмюн, гр. Джебел

Оксана Костюкова, гр. Магадан

Ольга Баландович, гр. Магадан

Ольга Брюхова, пос. Мотыгино, РФ

Ольга Гребенщикова, гр. Магадан

Ольга Рогожкина, гр. Сурск, РФ

Радка Колева, гр. Карнобат

Радославка Георгиева, с. Александрово

Ралица Маркова, гр. Карнобат

Росица Левашка, гр. Варна

Румяна Няголова, гр. Карнобат

Себахат Карабашева, гр. Ардино

Стела Стоянова, с. Александрово

Стоянка Червенкова, гр. Карнобат

Събина Цокева, гр. Казанлък

Танка Димитрова, гр. Карнобат

Таня Ранчева, гр. Монтана

Таня Симитчиева, гр. Джебел

Ташка Миланова, гр. Тополовград

Теменужка Ангелова, гр. Ардино

5. НАЙ-МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА/ПО АЗБУЧЕН РЕД/ САМЫЕ МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ/ – НАГРАДА: ГРАМОТА НА НДР и ПРЕДМЕТНА НАГРАДА: / ГРАМОТА И ПРИЗ/

ДМИТРИЙ СПИЦЫН, г.р. 2011, гр. Астрахан – РФ

ЕВА БРЮХАНКОВА, г.р. 2011, гр. Мончегорск – РФ

ЕЛИЗАВЕТА БОКОВА, г.р. 2011, гр. Мончегорск – РФ

6. КЛАСИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ ПО КРЪГОВЕ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ НАwww.rusofili.bg/ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТАwww.rusofili.bg/– НАГРАДА: ГРАМОТА НА НДР:

І място

ЕЛЕНА ЧЕКРЪКЧИЕВА, 13 г., рисунка № 2.3.25, гр. Чепеларе

ЗЛАТА ДМИТРЕНКО, 8 г., рисунка № 5.2.81, Украйна

ИВАНИНА ДЕВЕДЖИЕВА, 9 г., рисунка № 4.2.54, гр. Тополовград

ІІ място

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, 13 г., рисунка № 6.3.2, гр. Козлодуй

ВАДИМ БАРКОВ, 14 г., риуснка № 5.3.27, РФ

ВАСИЛЕНА БАГДАСАРЯН, 12г., рисунка № 1.3.30, гр. Русе

ЗЛАТА ДМИТРЕНКО, 8 г., рисунки № 3.2.20, 4.2.85, 6.2.9, Украйна

МАРТИН КОПОЕВ, 6 г., рисунка № 5.1.1, с. Ореш

ДАНИЕЛА МИЛЕВА, 9 г., рисунка № 1.2.1, гр. Карнобат

 ІІІ място

АЙСУ БЕДРИ, 6 г., рисунка № 6.1.111, гр. Шумен

АНАСТАСИЯ ЦИБАЕВА, 14 г., рисунка № 6.3.18, РФ

ДАРЬЯ СЕРОВА, 13 г., рисунка № 5.3.22, РФ

ЕДА АЛИ, 6 г., рисунки № 2.1.86, 4.1.136, гр. Джебел

ЕДЖЕ ШАБАН, 8 г., рисунка № 2.2.21, гр. Ардино

ЕМИЛИЯ ГАЗЕНОВА, 4 г., рисунка № 5.1.112, гр. Ардино

ЙОАННА ГИРГИНОВА, 6г., рисунка № 1.2.13, гр. Горна Оряховица

КРИСТИН НИКОЛОВА, 14 г., рисунка № 3.3.18, Испания

КРИСТИЯНА ДЖИНГОВА, 8 г., рисунка № 6.2.129, гр. Тополовград

ПЕЛИН МЮМЮНОВА, 4г., рисунка № 1.1.156, гр. Ардино

ТЕОДОРА БАГДАСАРЯН, 12г., рисунка № 1.3.29, гр. Русе

ЯСЕН ПЕНЧЕВ, 8 г., рисунки № 3.2.21, 5.2.54, гр. Габрово

7. КЛАСИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ ПО КРЪГОВЕ ОТ ЖУРИТО – НАГРАДА: ГРАМОТА НА НДР: /РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВ ЖЮРИ ПО КРУГАМ/ – НАГРАДА: ГРАМОТА :

І място

БОРЯНА ПЕТРОВА, 6 г., рисунка № 1.1.196, гр. Горна Оряховица

ЕКАТЕРИНА БУРКОВСКАЯ, 14 г., рисунка № 4.3.28, пос. Мотыгино, РФ

ИГОРЬ СИНЯГОВСКИЙ, 6 г., рисунка № 6.1.44, гр. Магадан, РФ

КСЕНИЯ НЕБОГИНА, 10 г., рисунки № 4.2.1, 6.2.1, гр. Ташкент, Узбекистан

 ІІ място

АЛЕКСАНДР МЕЛЬЧАКОВ, 6 г., рисунка № 4.1.182, гр. Магадан, РФ

АНАСТАСИЯ БОГДАНОВА, 11 г., рисунка № 4.3.34, с. Ембаево, РФ

ВИКТОРИЯ ЗАМУРУЕВА, 10 г., рисункна № 5.2.67, пос. Мотыгино, РФ

ДИНАРА МУХАМАДИЕВА, 12 г., рисунка № 3.3.22, с. Ембаево, РФ

ЕЛЕНА БЫКОВА, 9 г., рисунка № 2.2.2, пос. Мотыгино, РФ

ЕЛЕНА РАДЕВА, 9 г., рисунка № 4.2.3, гр. Карнобат

ЕЛИЗАВЕТА ВОЛКОВА, 6 г., рисунка № 2.1.1, пос. Мотыгино, РФ

ЕЛИЦА ГАНЕВА, 10 г., рисунки № 3.2.42, гр. София

ЕМИН ОСМАН, 11 г., рисунка № 6.2.142, гр. Карнобат

ЖЕНЯ ДОЧИЧ, 4 г., рисунка № 1.1.33, гр. Магадан, РФ

НИКОЛА ГЕРДЖИКОВ, 12 г., рисунка № 5.3.53, гр. Карнобат

ОЛЬГА БАРМИНА, 7 г., рисунка № 6.2.46, пос. Мотыгино, РФ

СОФЬЯ ВОЛКОВА, 12 г., рисунка № 2.3.1, пос. Мотыгино, РФ

ТАТЬЯНА БАГРЫЧ, 14 г., рисунка № 6.3.12, гр. Таганрог, РФ

ТЕОДОР ПЕТРОВ, 3 г., рисунка № 5.1.48, гр. Севлиево, РФ

ІІІ място

АЛЕКСЕЙ НЕВИДОМЫЙ, 7 г., рисунка № 6.1.152, гр. Магадан, РФ

АЛЕНА БЕЛОВА, 12 г., рисунка № 4.3.29, пос. Мотыгино, РФ

ВИКТОРИЯ ПАНКРАТОВА, 9 г., рисунка № 3.2.51, с. Ембаево, РФ

ДИАНА ЯМЩИКОВА, 7 г., рисунка № 3.1.3, гр. Магадан, РФ

ЕЛИС БОШНАК, 7 г., рисунка № 6.2.82, гр. Карнобат

КОЛЯ ШАМИН, 4 г., рисунка № 1.1.53, гр. Санкт-Петербург, РФ

КРИСТИНА АФОНИНА, 12 г., рисунка № 5.3.21, гр. Сурск, РФ

КСЕНИЯ НЕБОГИНА, 10 г., рисунка № 5.2.1, гр. Ташкент, Узбекистан

ЛЕРА ЗАЙЦЕВА, 5 г., рисунка № 4.1.90, гр. Красноярск, РФ

МАНСУР ИШМУХАМЕДОВ, 13 г., рисунка № 3.3.23, с. Ембаево, РФ

МАРГАРИТА СПАСОВА, 5 г., рисунка № 2.1.113, гр. Севлиево

НИКОЛА ГЕРДЖИКОВ, 12 г., рисунки № 2.3.33, 6.3.64, гр. Карнобат

8. ЗА ПРИНОС В ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, с ПОХВАЛЕН ЛИСТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ СЕ НАГРАЖДАВАТ / ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ЗА ВКЛАД В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА :

 БЪЛГАРИЯ

 Област Бургас

Бургас

 Карнобат

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

АЛЕКСАНДРА ТОНЕВА

АЛИСИЯ ИВАНОВА

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА

АНКА СТОИЧКОВА

ВЕЛИЗАРА АНДРЕЕВА

ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА

ГАБРИЕЛА ЖЕЛЕЗОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ГЪМЗЕ САИД

ДИМО ДОНЧЕВ

ДИНКО ИВАНОВ

ЕВГЕНИЯ ЕНЧЕВА

ЕМРАХ СИМИДЧИ

ЖАНА ПЕНЧЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА

МИЛЧО ЯНЕВ

МИРЕЛА БОЖКОВА

МИРЕЛА ТРИФОНОВА

МИХАЕЛА СТАНЧЕВА

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

СВЕТЛОЗАРА САВОВА

ТЕОДОР ВЪЛЧЕВ

Село Росен

ОУ “Христо Ботев”                      

ГАЛЯ ИВАНОВА

ГАЛЯ МЕРКОВА

ИВАН ТОДОРОВ

КАТЕРИНА СТАЙКОВА

МИЛКА ТОДОРОВА

НИКИ Й. СТОЯНОВ

НИКИ СТ. СТОЯНОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ

Стефана Черноглазова

Светлана Пепаринова

Област Варна

Град Варна

ЦДГ “Валентина Терешкова”

АДЕЛИНА ЮСУФ

БЕЛОСЛАВА ВАСИЛЕВА

ВЛАДИМИР БОНЧЕВ

ГЮЛЧИН ИСМОИЛОВА

ЕЛИЗА НАЙДЕНОВА

ЖАСМИНА ДИМИТРОВА

МАРИНА СТОЯНОВА

МЕЙЛИН КЯМИЛ

МИКАЕЛА ХРИСТОВА

СИЯНА БОНЕВА

ХРИСТИН АЛЕКСАНДРИОВА

Жечка Стоянова

Област Велико Търново

Град Горна Оряховица

СОУ „Вичо Грънчаров“

ВИКТОРИЯ КОСТОВА

МИЛЕНА АТАНАСОВА

Милчо Савов

Стефка Берекетова

Стефка Маркова

ЦДГ “Ален мак”

ВИКТОРИЯ БОРИСОВА

ИВА ГЕШЕВА

КРИСТИЯН ЦАНЕВ

СТЕЛИЯН БОЯДЖИЕВ

 

Софка Стефанова

Татяна Митева

Милка Тодорова

 

Село Ореш

Самостоятелно

 

Стела Копоева

 

Област Враца

Град Козлодуй

Център за обществена подкрепа

 

Ина Лилова

Силвия Дунова

 

Област Габрово

Габрово

ЦДГ “Мечо Пух”

ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ

ЕЛИЦА АТАНАСОВА

КРИСТИЯН ЛАНДЖЕВ

ПЕТЪР МИХОВ

РАЯ ИВАНОВА

СИМЕОН КОСТАДИНОВ

СИМОНА СИМЕОНОВА

СИМОНА ХРИСТОВА

ЦВЕТИНА ПЕТРОВА

 

Силвия Митрофанова

Велимира Петкова

Диана Димитрова

Христина Урукова

 

Севлиево

ОДЗ “Слънце”

АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЦАНЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ

ДАМЯН СОЛУЧКОВ

ДАРИЯ ПЪТЕВА

КРАСИМИР ПАВЛОВ

КРАСИМИР ПЕНЕВ

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА

МАРТИН ТОТЕВ

НИКИФОР ГЪЛЪБОВ

РОУЗИ СИЛВЕСТЪР

РУМЕН ХРИСТОВ

СВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ

СИМЕОН ЯНКОВ

СТЕФАНИ ГОГОВА

ТОНИСЛАВА ЙОВКОВА

 

Бонка Дочева

Кристина Тотева-Пътева

 

ЦДГ “Радост”

АЛЕКСАНДРА БОЯНОВА

АЛЕКСАНДРИНА МАНГЕЛОВА

ДАНИЕЛ ПОТС

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

ДЕВИНА ДЯНКОВА

ДЕНИЦА МИТКОВА

ДЕСИСЛАВА ДРУМЕВА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЯНОВА

ДЖЕЙЛЯН АСЕНОВА

ЕЛЕНА ВЕЛЕШКА

ЕЛИЦА ПЕЕВА

ИВАНИНА ЛАЛЕВА

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА

ИРЕНА ХРИСТОВА

КАЛИНА БОТЕВА

КРИСТИАНА ИВАНОВА

ЛОРА ДИМИТРОВА

МАРТИНА ВЕЛЕШКА

НЕВЕНА ГЪЛЪБОВА

НИКОЛА КРАЛЕВ

НИКОЛЕТ МАКАВЕЕВА

СВЕТЛИН ДИМОВ

СОФИЯ ПЕТРОВА

СОФИЯ ЦОНКОВА

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ТЕОДОР БРАТОВАНОВ

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

ТЕОДОРА КЪНЧЕВА

ХРИСТО ЧЕНЕВ

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ

ЯНА МИНЧЕВА

 

Цанка Ненчева

Мадлена Гоцова

Ивелина Тодорова

Дафинка Стойкова

Пенка Йорданова

Саша Илиева

Марияна Христова

Валентина Хараланова

Светлана Недялкова

Светлана Христова

Детелина Винева

Миронка Христова

 Второ ОУ “Стефан Петев”

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

АРЗУ АЛИЕВА

ВЕЛИНА ВАЧЕВА

ВЕНЕРА МИНЕВА

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА

ДИМИТЪР ДИМОВ

ЛЮБЕНА ЛЮБЕНОВА

МАРКО ДИМОВ

МИХАЕЛА ЛАЛЕВА

ПРЕСЛАВ ПЕТРОВ

САВА СТЕФАНОВ

Николай Ненков

Детелина Ковачева

Димка Стойкова

 Област Кърджали

Ардино

ОДЗ “Слънце”

АЙЯЗ ДУРМУШ

АНЖЕЛИНА ЖЕКОВА

БАТУХАН ИЗЕТ

ДЖЕЙЛЯН БЕЙНУР

ЕНЕЙ ЙОРДАНОВ

ИВОН ПЕТРОВА

ИЛДЪЗ АЛИ

ЙОРДАН КАРАДЖОВ

КОНСТАНТИН САРОВ

МЕЛТЕМ МЮМЮНОВА

МЕРТ ЗИНЕЛ

ПЪНАР ХАЛИБРЯМ

ТЕОМАН БЕКИР

ТУЧЕ МУСТАФОВА

ФУНДА НУРДИНОВА

СОУ “Васил Левски”

ЕФСУН ЮМЕРОВ

Северина Койнарчева

с. Бял Извор

ЦДГ “Мир”

АКСЕЛ БЕЛБЕРОВ

АКЪН МИТКОВ

АРДА ДЖЕБЕДЖИ

АТИЛЛА СОЛАК

БАРТУ СОЛАК

БЕРК КАРАХАСАНОВ

БИЛЯЛ ПАША

ДЖАНЕР АХМЕД

ДИЛАРА ПАША

ЕГЕ АХМЕД

ЕДА ХАБИБОВА

ЕЛЕНА ХАДЖИЕВА

ИНДЖИ ДЖИЛА

КРИСТИЯН КАРАДЖОВ

МЕРИН ДЕЛИЮСЕИН

НЕВИН ХАСАН

ТЕКИН ХАСАНОВ

Айгюл Мехмедали

 Самостоятелно

БЕКИР ВЕЛИЕВ

НИКОЛА КОЛАЧЕВ

Севилджан Велиева

Веселка Колачева

Град Джебел

ОДЗ “Щастливо детство”

ЕМИР КЬОСЕ

КААН ХАЛИБРЯМ

Област Ловеч

Село Александрово

СОУ “Св. св. Кирил и Методий”

АНДЖЕЛО ЙОНЧЕВ

БИЛЯНА НИКОЛОВА

ВАСИЛ МИТЕВ

ДЕНИС ИВАНОВ

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА РУМЕНОВА

МЕЛЕК ГЕШОВА

МЕЛЕК МЕХМЕДОВА

МИМА СТЕФАНОВА

НЕДЯЛКА НЕДЯЛКОВА

ПЕТЪР ЦОНЕВ

ПЕТЯ ИВАНОВА

РАДОСЛАВ ЙОНЧЕВ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА

ТИХОМИРА МЮМЮНОВА

Област Монтана

Град Вълчедръм

ОДЗ “Слънчице”

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ

ВИКТОР ЙОЧЕВ

ГОРАН ЛЮБОМИРОВ

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ

ЖАНЕТА ТОДОРОВА

ЙОАН ЙОРДАНОВ

МИЛЕН ТИМЧЕВ

НИКОЛ ДИМИТРОВА

ПОЛЕНА ЗАХАРИЕВА

РАЛИЦА РАШКОВА

ЦВЕТОСЛАВ ГУГЛИН

Анета Филипова

Сеферина Стоянова

Съзлийка Копривчина

Нина Илиева

 Област Пазарджик

Град Велинград

ЦДГ „Детски рай”

АНИ АНГЕЛОВА

ВИКТОРИО ДАВИДОВ

ВИЛИ ПАРАШКЕВОВА

ЗДРАВКА МИХОВА

МАРИЯ ПАЧАЛОВА

ФАТИМА ЧОЛАКОВА

ЦВЕТАН ПЕНЧЕВ

Маргарита Узунова

Надя Качова

Галина Златарева

Ангелина Джуркова

 Област Плевен

Град Белене

ОДЗ “Знаме на мира”

АЛЕКС ВЛАДИМИРОВ

АНА-МАРИЯ ФЛОРЕВА

АСЯ АНГЕЛОВА

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА

ВИКТОР ГАНКОВ

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА

ЕММА СТЕФАНОВА

ЕРИКА СТОЯНОВА

ЗЛАТОМИРА ГЕНОВА

ИСКРЕН ПЕТРОВ

ЛОРА ВРАЙКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

НИКОЛЕТА КУНОВА

ПАМЕЛА ЙОРДАНОВА

ПРЕСЛАВА МАТЕВА

СИМОНА ПАВЛОВА

ХРИСТИЯН АРАБАДЖИЕВ

Елка Арнаудова

Стефка Джантова

Росица Златева

 Град Плевен

ОУ “Св. Климент Охридски

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТАНОВА

ДЕНИС КИЧУКОВА

КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА

МИКАЕЛА ГАВРИЛОВА

МОМЧИЛ ЕМИЛОВ

Татяна Христова

Хризантема Йорданова

 Област Пловдив

Село Куртово Конаре

ВИКТОР ГАДЖЕВ

Маргарита Момчилова

 Село Розино

ОУ “Христо Г. Данов”

ЕМИЛ ВЕЛИНОВ

Област Русе

Град Русе

Самостоятелно

Елица Минчева – Багдасарян

 Област Сливен

Град Сливен

Самостоятелно

ИВАН ВЛАДИМИРОВ

Калина Владимирова

 Област Смолян

Град Смолян

ОДЗ “Радост”

АНА РАДЕВА

АНАСТАСИЯ ХАДЖИХРИСТЕВА

БОРИСЛАВ ЦАНЕВ

ВАНЕСА КРЪПЧЕВА

ВАНЕСА МИШУРОВА

ВАСИЛЕНА ГОРЯЛКОВА

ДАЛИСА ЕЖКОВА

ДАНИЕЛ РУПЦОВ

ДАРИНА КАЛОЯНОВА

ЗЛАТКА ТЕНКИНА

ИВА ЛЕБАНОВА

ИВАЙЛО КАРАДЖОВ

ИЛИЯНА ЕЖКОВА

ЙОРДАН КЕРЕМЕДЧИЕВ

МАРИЯ КИСЬОВА

МИГЛЕНА КАВАЛОВА

МИРОСЛАВ ХАДЖИЕВ

САМИ ЧАУШЕВ

САНИЕЛА РАТАЙЧЕВА

СЕЛЕН ЯКУБОВА

СИМОНА ДРАГАНОВА

СИМОНА РУСЕВА

СТАНИСЛАВ АЛДОМИРОВ

Мария Лебанова

Златка Кендерова

Кина Узунова

Недялка Тачева

Зюмбюла Ушева

Росица Жилкова

Град Чепеларе

Арт школа при НЧ „Родопска искра1880”

ДИАНА ДИМИТРОВА

НИКОЛА ПЕЙКОВ

Цветанка Златкова

 Област София – град

Самостоятелно:

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА

Анита Митова

 Област София област

Град Етрополе

СОУ “Христо Ясенов”

БОЖИДАР НИКОЛОВ

ВИКТОРИЯ МАТЕЕВА

ВЛАДИСЛАВ ТОМОВ

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА

НИКОЛАЙ ЙОТОВ

ПАМЕЛА ХРИСТОВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ

Светла Вълова

Галина Христова

Село Малки Искър

ОУ “Георги Бенковски”            

ЙОАНА АНТОНОВА

ИСКРА РАЙКОВА

ЛАУРА ЛАЛЕВА

МАРИНА ИВАНОВА

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА

НАЧО АЛЬОШЕВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА

ПАВЛИН ДАКОВ

ПАОЛА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ МИХАЙЛОВА

СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА

СЪБРИНА ПЕТКОВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА

Калинка Трифонова

Румяна Кънева

 Област Търговище

Град Търговище

ІІ СОУ “Професор Никола Маринов”

АДРИАНА АНГЕЛОВА

БЕРНА СТЕФАНОВА

БЛАГОВЕСТА ШИШКОВА

ДИМАНА СТОЙЧЕВА

ЕЛИС ХЮСЕИНОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА

МАРТИН ДЕНЧЕВ

СEСИЛ АТАНАСОВА

СЕЛЯЙ НАЗИМОВА

ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА

 

Галя Панайотова

Татяна Панайотова

Александър Христов

 

Област Хасково

Град Тополовград

НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

АЛЕКСАНДЪР ЛАТУНОВ

АНДРИАНА ТАРЕВА

БОЖИДАР ДИМИТРОВ

ДЕНИС АПОСТОЛОВ

КОСТАДИН ЧАВДАРОВ

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА

МАРИЕЛА АПОСТОЛОВА

МАРИЕЛА ДЕМИРЕВА

ПАВЛИНА КОЛЕВА

РАЛИЦА КОЛЕВА

РОСА ДЕМИРЕВА

СИМОН ПЕТРОВА

СТИЛИЯН РАКШИЕВ

 

Град Хасково

Компютърна Школа “Вале”

БИЛЯНА БОРИСОВА

ГАНКА ТОМОВА

ГЕОРГИ ТОМОВ

ДЕЙВИД ЛАВЧЕВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА

СЕЗЕР САМИ

ТЕОДОР КАРЛОВ

ЯНИ ЛАВКОВ

Людмила Стайкова

Красимир Кръстев

Александър Милушев

 Област Шумен

Град Шумен

ОДЗ „Светулка“

АННА ДРАЕВА

АСЛЪ ХАТИБ

ДЕРЯ РЕДЖЕБОВА

ЕРКАН ИМАМ

ИЛКАЙ ИЛМИЕВ

МЕЛТЕМ ХЮСЕИН

РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА

Надежда Минчева

Божанка Николова

Маринка Иванова

 РОССИЯ

 Астраханская область

Астрахан

Центр досуга и развития детей «Маленький гений»

АНАСТАСИЯ САЛИМ

АПОЛЛИНАРИЯ СМИРНОВА

АРТЕМ СИНИЦЫН

ДАРЬЯ ВАСИЛЬЦЕВА

ИНАРА ИДРИСОВА

КАМИЛЬ ИСАНАЛИЕВ

КАРИНА МИНЦ

РЕНАТ ДОСАЕВ

СОФЬЯ КАЛЮЖНАЯ

Руфина Досаева

Ольга Смирнова

 Великий Новгород

Ижевск

МБОУ ДОД ДШИ №10

АЛИНА ГИМАДИЕВА

АРИНА БУШМЕЛЕВА

ВАЛЕРИЯ БЕЛКИНА

ЕЛИЗАВЕТА ЖДАНОВА

ИРИНА ЗАЙНУЛЛИНА

КАМИЛА САМСОНОВА

КАРИНА КОРЕПАНОВА

ОЛЕСЯ СЕРЕБРЯКОВА

ЭЛЬЗА ШАКИРОВА

Владимир Абакумов

Ирина Сальникова

 Самостоятельно

Ирина Сальникова

 Иркутск

МБДОУ «Детский сад общего вида № 18»

ВЕРОНИКА ЕРЕМИНА

ЯННА РАТКЕВИЧ

Татьяна Ярославцева

Ирина Коренева

Анна Неунывалова

 Казань

Самостоятельно

РУБЕН АБСАЛЯМОВ

 Нина Трошкина

 Красноярский край

Красноярск

МБДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

ВАДИК ТРИФОНОВ

ЯНА КОЛПАКОВА

Анна Павлова

Наталья Колпакова

 пос. Кузулька

МБОУДОД «Детская школа искусств п.Козулька»    

ВИКТОРИЯ ЛАВРЕНОВА

ВИКТОРИЯ НЮРЕНБЕР

ДАРЬЯ РОЖКОВА

Татьяна Тарнопольская

Eлена Шаповалова

 пос. Мотыгино

МБОУ ДОД Центр Внешкольной работы, Изостудия «Радуга»

АЛЕНА КУДРЯВЦЕВА

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА

АНАСТАСИЯ ЗЯБКО

АРТЕМ АГЕЕВ

ВАСИЛИСА БУКОВЕНКО

ВИКТОРИЯ СЕМИНА

ДАНИИЛ ЕРЕМЕЕВ

ЕКАТЕРИНА БУРКШ

МАРИЯ ЗБОРЩИК

МИРОСЛАВА ВОРОНИНА

НАДЕЖДА КЛИЩЕНКО

НАТАЛЬЯ КРАСОВИТОВА

ЮЛИЯ СПИРИНА

ЯНА БЫКОВА

Магадан

 Детская художественная школа – студия “Радуга”

АЛЕКСАНДРА САРКИСЯН

АЛЕКСАНДРА ФОМЕНКОВА

АЛЕКСЕЙ ХАХАЛЕВ

АЛИНА СТАРОДУБЦЕВА

АЛИСА КУДРИЕВА

АНАСТАСИЯ ЗОЛОТАРЕВА

АНАСТАСИЯ РУДАЯ

АРТЕМ САНЧИРОВ

ВАРВАРА МИНКА

ВЕРА ШЕВЦОВА

ВЕРОНИКА ФЕДОРЦОВА

ВЕРОНИКА ШПИЛИНОВА

ВИТАЛИЙ МАРЧЕНКО

ВЛАДИМИР НЕСТЕРОВИЧ

ГЕОРГИЙ ГОНЧАРЕНКО

ГЕОРГИЙ ИВАНЬКИН

ДАНИИЛ СТЕПАНЕНКО

ДАРЬЯ КОЗЬМЕНКО

ДАРЬЯ НЕЧУНАЕВА

ДИАНА ПЕРВАКОВА

ЕКАТЕРИНА КОБЫКА

ЕКАТЕРИНА КОСТЮКОВА

ЕКАТЕРИНА КУХАРЕНКО

ЕКАТЕРИНА ПОПОВА

ЕКАТЕРИНА ФИРСОВА-РОГОЛЕВА

ЕЛИЗАВЕТА КОСТОЧКИНА

ЕЛИЗАВЕТА КУХАРЕНКО

ИВАН ГРИГОРЬЕВ

ИВАН ДОНЕЦ

ИРИНА ПУПЫШЕВА

КАТЯ ПОПОВА

МАРИЯ ЕВСЮТИНА

МАРИЯ КУЗЬМЕНКО

МАРК ЯИЦКОВ

МАТВЕЙ ПИХАНОВ

МИЛАНА ГИНКЕЛЬ

РОДИОН КОШИЛЬ

СОФИЯ МАКСИМЕНКО

СОФЬЯ ВЕРБИЦКАЯ

СОФЬЯ ДЕРГАЧ

ТАТЬЯНА КРИСКОВЕЦ

ТАТЬЯНА РОСТОВСКАЯ

ТАТЬЯНА ЧЕТУЕВА

ХРИСТИНА НАУМКИНА

ЮЛИЯ ДАСКАЛ

МБДОУ “ЦРР – д/с № 63”

АЙНУР ФАТАЛИЕВА

АЛЕНА НАУМОВА

АНГЕЛИНА САСЬКО

АНЯ ПРОНИНА

АРСЕНИЙ НИКИШОВ

АРТЕМ САФРОНОВ

ВИКА БОРОДИНА

ВИКТОРИЯ БУНЯК

ВЛАД ЩЕДЛОВСКИЙ

ВОВА КОМАРИНСКИЙ

ДАМИР НАЗАРОВ

ДАНИИЛ СВИРИПА

ДАРЬЯ ЛУКАШУК

ДАША ЛЫСКИНА

ДИМА ТЫШКЕВИЧ

ЕКАТЕРИНА СИМОНОВА

ИЛЬЯ ЗЕНИН

КИРИЛЛ КИРПИЧЕВ

ЛЕОНИД РАКИЦКИЙ

ЛЕОНИД УЛЬЯНОВ

МАКСИМ ГОРОХОВ

МАКСИМ РАЗГОНЯЕВ

НАЗРИН ДЖАФАРОВА

НАСТЯ БЕТЕЕВА

НАСТЯ ПАКЛАНОВА

НАСТЯ СОЛОВОВА

НИКИТА ВАЩИЛО

ОЛЕГ НАУМОВ

РАДИОН БОНДАРЕВ

РОМА ДОБКИН

РОМА ДОБКИН

РОМАН НЕВТРИНОСОВ

САША ГУСТОМЯСОВА

СЕМЕН МАРДАМШИН

СЕРГЕЙ ЩУКИН

СОНЯ ЖУРБИНА

СОФИЯ КУЧЕР

СОФИЯ ХАСАНОВА

СОФЬЯ ФИРСОВА

СТЕПАН МЕЩЕРЯНОВ

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

ЮЛИАНА НЕЛАЕВА

Валентина Склярова

Ольга Литвиненко

Любовь Михайленко

Наталья Блинова

Татьяна Волкова

Ирина Ворвуль

Нина Кевевхай

Любовь Хлюпина

 Мурманска област

Мончегорск

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

МИРОСЛАВА СТАРОДУБЦЕВА

Вероника Сомова

Татьяна Иванова

Ирина Кодак

Марина Зайцева

 Североморск

МБДОУ ДСКВ № 10

АНГЕЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

ТАНЯ НИКАНОВА

КОЛЕКТИВ

Светлана Поя

Наталья Маклакова

Пензенска област

Кузнецк

Самостоятелно

ТИМОФЕЙ ГОЛОВЯШКИН

Алексей Головяшкин

 Сурск

МБОУДОД ДШИ г. Сурска

ВЛАДИМИР ПЯТКОВ

ЕКАТЕРИНА ПОВЕЛИХИНА

ИЗОЛЬДА ИШМАЕВА

КРИСТИНА КУХАРЕВСКАЯ

МИЛЕНА КУЛИКОВА

 Санкт-Петербург

ГБДОУ центр развития ребенка детский сад №24 Петроградского района

ВЕРА САННИКОВА

ГЕРМАН СЕМЕНОВ

ДИМА СЕРГЕЕВ

ЕВА ЮДИНА

КИРИЛЛ ПОПОВ

РАДА СЕМЕНОВА

СЕРЕЖА НЕДЕЛЯЕВ

ФИЛИПП СЫЧЕВ

Марина Филиппова

Елена Силантьева

 Самарска област

Село Петровка

ГБОУ СОШ с. Петровка

ЕЛИЗАВЕТА НОСОВА

Наталия Зепнова

 Свердловска област

Красноуфимск

МБОУ ДОД «Красноуфимская детская школа искусств»

АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВА

ДАРЬЯ ПОЗДЕЕВА

ЕВГЕНИЯ ТУНКИНА

Светлана Утешина

Анжелика Чухарева

 Тамбовска област

с. Донское

КОНСТАНТИН ЛОМАКИН

Галина Ломакина

Наталия Похвищева

 Республика Татарстан

Елабуга

МБОУ ДОД «Детская художественная школа №1 им. И.И. Шишкина ЕМР»

ПОЛИНА МИХАЙЛОВА

КСЕНИЯ МОКШИНА

Сапожникова С.Р.

Черемухина Т.В.

 Казань

МБОУ ДОД г. Казани «Детская художественная школа №1»

АНАСТАСИЯ СТАРОСТИНА

Наталия Тишенкова

Валерия Козлова

 Тверска област

п. Рамешки

МОУ ДОД «Дом детского творчества» изостудия «Жар-птица»      

АНАСТАСИЯ КЛУБУК

Мария Татарова

 Тюменска област

с. Ембаево

МА ОУ ДОД ДДТ «Созвездие»

АЛИНА ХАЛИМОВА

АЛИСА МАТАСОВА

АЛЬБИНА САГИТОВА

АНАРА АМИНОВА

АНАСТАСИЯ ИЛЬИНА

АНАСТАСИЯ КУТЫРЕВА

ВАЛЕРИЯ СЕРГИНА

ВИКТОРИЯ КЛЯПОВА

ДАРИНА СИЗИКОВА

ДАРИНА СУЛТАНОВА

ДИАНА НУРМУХАМЕТОВА

ЕВГЕНИЯ ПАЛЕЦКИХ

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛОВА

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНОВА

ИЛЬНАРА МУХАМЕДЗЯНОВА

ИНЗИЛЯ АЙТУМБИТОВА

КАМИЛЛА САДЫКОВА

КАМИЛЛА ЮСУПОВА

КАРИНА ТИМШАНОВА

КСЕНИЯ КАЛАШНИКОВА

КСЕНИЯ ФЕДОСОВА

ЛИЯ ГАРИПОВА

ЛУИЗА САГИТОВА

МАРИАМ ВАЛИТОВА

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

МАРИЯ ПЕТРОВА

МИНУРА НУРЛАНБЕК КЫЗЫ

НЕЛЛИ ГАРИПОВА

НИГИНА ТОЖАХМЕДОВА

ПОЛИНА АЛЬБЕРТ

РАМИЛЯ КИЛЬМЕТОВА

РИНАТ УСМАНОВ

СЕВИНЧХОН МИРЗАХАКИМОВА

ЭЛЬВИРА БИККУЛОВА

ЮЛИЯ ПОЖИДАЕВА

Наталья Суровцева

Зита Шарафутдинова

 Ноябрьск

МБДОУ «Волошка»

АЛИСА УСОЛЬЦЕВА

АРСЕНИЙ НОВОХАЦКИЙ

АРСЕНИЙ УЛЬЯНОВ

ВАСИЛИСА ДАВЫДОВА

ДИМА ЛИПОВ

ЖЕНЯ ШАРОВКИН

КАТЯ МАЦАНОВА

САША РАЗУМОВ

САША ШАПОВАЛОВ

ЭВЕЛИНА ГАФАРОВА

Ирина Малевич

Ольга Черепанова

Марина Дадашова

 Узбекистан

Ташкент

Марина Небогина

Альберт Ян-Борисов

 Челябинск

с. Тюбук

МОУ ДОД «ДШИ»

ЮЛИЯ ИШНИЯЗОВА

Наталья Тихон

 Чукотски автономен окръг

МБОУ «ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ села НУНЛИГРАН»

АЛЕКСАНДР КАЛЯКВУН

АЛЕКСАНДРА КУЛАНОВА

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ

АЛИНА АШКАМАКИНА

АЛИСА ЭТТЫКЕУ

АРИНА РАЛЬНИТО

ВАЛЕНТИНА ЕТЫЛИНА

ВИКТОРИЯ МЯЛИЦЫНА

ВИКТОРИЯ ОРАТЧЕК

ДМИТРИЙ ОХНИН

ЕВГЕНИЯ ТЕВЛЯТВАЛЬ

МАРИНА РОВТЫНТО

МИХАИЛ НОТАГЫРГИН

ПАНАНА ПЕТРОВА

СВЕТЛАНА МЯЛИЦЫНА

ТАТЬЯНА ЭЙНЕНКЕУ

Валентина Эйненкеу

Екатерина Пастухова

 ЯНАО

МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования «РИТМ»

АЛЕКСАНДРА ТОЛМАЧЕВА

АЛЕКСЕЙ ШИРИНОВ

ДАРЬЯ ПОЛИЩУК

ЕКАТЕРИНА ХАРЧЕНКО

ЕЛИЗАВЕТА КУЧЕР

МАРИЯ ВЕЦАЛО

МУРАД ШИРИНОВ

ЭЛИНА СИВАКОВА

Людмила Марыныч

 Ярославска област

Ростов Великий

МОУ ДОД ДЮЦ «Ферон»

АЛЕКСАНДР ФИЛАРЕТОВ

АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВА

АЛЕКСАНДРА ОСОКИНА

АЛЕКСАНДРА ТОТУШКИНА

АЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКОВА

АЛЕКСЕЙ САВИНОВ

АЛЕНА ОДИНЦОВА

АЛИНА КРЕСТЕЛЕВА

АЛИНА МАМЕДОВА

АНАСТАСИЯ НОВИКОВА

АНТОН БАЛАШОВ

АНТОН РОЗОВ

АНФИСА БОГАЧЕВА

АРИНА ШАБРОВА

АРТЕМ РУБЦОВ

АРХИП КИРИЛЫЧЕВ

АФАНАСИЙ СУЧКОВ

ВАДИМ МИЛИЦА

ВАЛЕРИЙ ЭДГАРТ

ВАЛЕРИЯ ПОХМЕЛКИНА

ВАРВАРА КИЧКОВА

ВИКТОРИЯ КОНОВА

ВЛАДИМИР ШКУНОВ

ВЛАДИСЛАВ ДЕМИЧЕВ

ГРИГОРИЙ КОРОВКИН

ГРИГОРИЙ ШЕБЯКИН

ДАНИИЛ СОКОЛОВ

ДАРИНА АЛЕЕВА

ДАРЬЯ ИВАНОВА

ДИАНА АКОПЯН

ДМИТРИЙ УГЛАНОВ

ЕГОР СОРОКИН

ЕГОР ЮРЧЕНКО

ЕКАТЕРИНА ВИЛЬЧИК

ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА

ЕКАТЕРИНА КОРОЛЕВА

ЕЛЕНА МИРОНОВА

ЗАХАР МАКУРИН

ИВАН КОВРОВ

ИВАН КУПЦОВ

ИВАН ФАДЕЕВ

ИЗА ХАДЗИЕВА

ИРИНА БАКУРОВА

КАРИНА НАУМОВА

КСЕНИЯ ХАЙКИНА

МАКСИМ ЕВСЕЕВ

МАКСИМ ЛОСЕВ

МАЛИК МАДАШЕВ

МИХАИЛ БАРАНОВ

МИХАИЛ КОРОВКИН

НАТАЛЬЯ САФОНОВА

НИКИТА ПОВАРОВ

ОСТАП ТЕЦКИЙ

ПОЛИНА БЕЛЫНЦЕВА

ПОЛИНА МАЛЫШЕВА

СЕМЕН САЛОХИТДИНОВ

СЕМЕН СЕРЕНКОВ

СНЕЖАНА БАБИНА

СОФИЯ КАРПОВА

СОФЬЯ ГОРЕЛОВА

ТАИСИЯ СОРОКИНА

ТИМОФЕЙ СИРЕНКОВ

ТИМОФЕЙ ЯГОНОВ

ЭЛЛИНА ГЕЗАРЯН

Ю. В. Тецкий

Н. В. Клюева

Наталия Лосева

Ольга Рачкова

 Ростов

МБОУ ДОД   Детский эколого-биологический центр города Ростова-на-Дону

АЛИНА ГОДУНОВА

АНАСТАСИЯ ЛЕВЧЕНКО

АНЖЕЛИКА САНДРОСЯН

АННА ГРИГОРЯН

АННА КРЮКОВА

ВЕРОНИКА ПИВЕНЬ

ВИКТОРИЯ РОГАЛИНА

ВЛАДИСЛАВ ЛИТВИНЕНКО

ГЕГАМ МИНОСЯН

ДИАНА МАНЕКИНА

МАНЯ ГРИГОРЯН

МАРИ ЭЛИЛАН

МАРИЯ САВЧЕНКО

ПОЛИНА МЕДВЕДЕВА

ПОЛИНА ШЕВЦОВА

СВЕТЛАНА КАЗАКОВА

Галина Павлюченко

Ольга Кузнецова

Ирина Савищенко

Ольга Игнатьева

Eвгения Ивашуткина

Елена Лопухова

Алла Пенькова

Светлана Чужданова

 Самостоятелно

МАКСИМ ЛОСЕВ

Наталия Лосева

 Таганрог

МОБУ СОШ №3 имени Ю.А.Гагарина

Елена Цветкова

Надежда Шайхиева

 п. Ишня

ГУ ЯО СРЦ «Росинка»

АЛЕНА БУДАЛОВА

АЛЛА КАРПОВА

Татьяна Короткова

Ольга Алемская

Наталия Андреева

 Украйна

Днепропетровск

Оксана Дмитренко

 Испания

Първо Българско Неделно Училище “Св.Иван Рилски”

ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ

ИВАНА МИКИНСКА

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ПАУЛА ДЕЛЧЕВА

ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТЕЛИНА ГОСПОДИНОВА

Ваня Пенчева

Ваня Топузова

ЗАБЕЛЕЖКА:

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА, КОИТО ПЕЧЕЛЯТ В НЯКОЛКО РАЗДЕЛА, ПОЛУЧАВАТ НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА И ИМЕНАТА ИМ ФИГУРИРАТ САМО В СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ПОБЕДИТЕЛИ В НЕСКОЛЬКИХ РАЗДЕЛАХ , ПОЛУЧАЮТ САМУЮ БОЛЬШУЮ НАГРАДУ И ИХ ИМЕНА НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ.