Преподаватели по руски език участваха в курс за повишаване на квалификацията в Москва

Преподаватели по руски език участваха в курс за повишаване на квалификацията в Москва

Публикувано от:

От 5 до 11 октомври   петдесет български преподаватели по руски език и литература (в детски градини, училища и ВУЗ) участваха в курс за повишаване на квалификацията: „Русский язык. Коммуникация. Образовательные технологиив Института  Пушкин.

s30488178

Курсът е организиран  в рамките на „Программа продвижения русского языка и образования на русском языке” с подкрепата на Съвета по руски език при Правителството на РФ, – каза ректорът на Института Маргарита РУСЕЦКАЯ. – Цялото финансиране се осъществява от Програмата.

s37243644

В рамките на курса преподавателите от Института бяха подготвили серия специални лекции на следните теми: «Запрещает ли грамматика»; «Современные произносительные нормы»; «Новое в русской лексике»; «Современная духовная проза; «Несколько способов выражения себя в тексте»; «Методика обучения русскому языку делового общения в рамках трехуровневого общения». Освен лекциите специалистите от Института проведоха и мастер-класове. Една от най-важните теми бе „Мультимедийные технологии на уроках РКИ”.

Българските преподаватели взеха участие и в Московския международен салон на образованието на 7 и 8 октомври. За тях бе подготвена специална програма. Стоянка Почеканска– Главен експерт по руски език в Министерството на образованието на РБ, се включи с доклад на тема: «Модель сотрудничества образовательных организаций Болгарии и России».

Делегацията посети известното училище за надарени деца «Класс-центр» на Сергей Казарновский (образовательный центр №686), присъства на открити уроци в други две училища, обмени опит и се обогати с впечатления за образователната система в РФ.

Програмата завърши с кръгла маса, където се обсъдиха резултатите от курса. Тържествено бяха връчени удостоверения за преминаване на курса за повишаване на квалификацията.

  Павлина Марковска- участник в семинара

Източник:

http://www1.pushkin.edu.ru/publ/programma/events/pk_bolgaria_2014/87-1-0-644