Правителството на Канада реституира на България два антични предмета

Правителството на Канада реституира на България два антични предмета

Публикувано от:

На 18 януари 2016 г. правителството на Канада реституира на България два антични предмета – меч и кама, по силата на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности , която и двете страни са ратифицирали.

Мечът , извит ятаган от 19-ти век с необичайна маркировка, и камата в критски стил са били засечени от митническите служители на Канада при опит за нелегален внос в страната.

Това е третият пореден случай на реституция на културни ценности, незаконно изнесени от България в Канада. През 2010 година Канада върна 300 предмета, а само година по-късно над 20 хиляди антични монети и печати, средновековни и антични накити и древни инструменти.

„Днес, когато културата е обект на атаки от страна на екстремисти, с цел унищожаване на националната единичност, ние трябва да полагаме усилия да защитим културното наследство и да се преборим с незаконния трафик на културни предмети, с които се финансира тероризма. Връщането на античните предмети от страна на Канада е пример за отлично сътрудничество между две държави, страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за предотвратяване на незаконен внос и износ на културни ценности“, подчерта Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.