ПОКАНА: Втори международен конкурс за детски рисунки – покана за награждаване

ПОКАНА: Втори международен конкурс за детски рисунки – покана за награждаване

Публикувано от:

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИ ВЪВ ВТОРИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ НА СТРАНИЦИТЕ НА www.rusofili.eu – 2010-2011 г.

НЕКА ВИНАГИ ДА ИМА СЛЪНЦЕ !!!

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА www.rusofili.eu,

На 10 септември /събота/ на яз. Копринка, гр. Казанлък ще се проведе ОСМИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ.
За участниците в събора ще бъде осигурен специален транспорт.  Тези от Вас, които желаят да ползват този транспорт, следва да направят предварителна заявка в срок до 18,00 часа на 01.09.2011 г. :
•    За София – ул. „Г.С. Раковски“ 108, тел: 988 – 86 – 93, всеки работен ден от 12:00 до 18:00 часа.
•    За страната – на телефоните на териториалните организации на Движението, които можете да намерите в нашият Сайт, раздел „РЕГИОНИ”

НА СЪБОРА ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НАГРАДИ НА ПЪРВЕНЦИ ВЪВ ВТОРИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА СТРАНИЦИТЕ НА www.rusofili.eu – „НЕКА ВИНАГИ ДА ИМА СЛЪНЦЕ” , ОРГАНИЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ.

ОТПРАВЯМЕ НАШАТА СПЕЦИАЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБОРА, КЪМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА – МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИ, ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ И БЛИЗКИ ; УЧИТЕЛИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СБУ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ЧИТАЛИЩАТА, ДОМОВЕТЕ НА КУЛТУРАТА, ШКОЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И Т.Н. ; КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ, КЪМ ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ НА www.rusofili.eu !

Ще ни бъде особено приятно, заедно с Вас да споделим радостта на всички наградени първенци в конкурса и особено на младите художници!

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ПЪРВЕНЦИ В КОНКУРСА – ХУДОЖНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СБУ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ЧИТАЛИЩАТА, ДОМОВЕТЕ НА КУЛТУРАТА И ШКОЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ :

1. ВСИЧКИ ПЪРВЕНЦИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБОРА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ДО 12,00 ч. НА 07.09.2011 г., НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ЩЕ ПЪТУВАТ СЪС СВОЙ ЛИЧЕН ИЛИ С ОРГАНИЗИРАНИЯ СПЕЦИАЛЕН ТРАНСПОРТ, СЛЕДВА ЛИЧНО ДА ЗАЯВЯТ СВОЕТО УЧАСТИЕ НА тел:  02/9888693 ,  02/9865308  или 0882400167 – Кристина Иванова или Веселина Милева, или на E-mail rusofili@abv.bg .  Това е необходимо за да бъдат подготвени наградите, които ще се връчат на събора.

2. ВСИЧКИ ПЪРВЕНЦИ, ПРИ ПРИСТИГАНЕТО СИ НА МЯСТОТО НА СЪБОРА – ЯЗОВИР „КОПРИНКА”, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, от 10,00 ч. до 12,00 ч. на  10.09.2011 г., СЛЕДВА ЛИЧНО ДА СЕ ЯВЯТ И РЕГИСТРИРАТ В ПРИЕМНАТА НА www.rusofili.eu, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗКРИТА В РЕСТОРАНТ „СЕВТОПОЛИС” /от дясната страна на сцената/.  Това е необходимо за да получите информация, къде и кога ще Ви бъдат връчени наградите.  Телефони за допълнителна информация в деня на събора 0885135431 , 0885819480 , 0885110865 и 0885134792.

3. НА СЪБОРА НАГРАДИ ЩЕ СЕ ВРЪЧВАТ КАКТО СЛЕДВА:
3.1.    ЗА НАГРАДЕНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Само лично на наградените първенци, а не на техни представители.
3.2.    ЗА НАГРАДЕНИТЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – На наградените или на техен представител, за чието име, презиме и фамилия следва задължително да ни уведомите на E-mail rusofili@abv.bg , най-късно до 12 часа на 07.09.2011 г.

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВЪПРЕКИ НАШЕТО ГОЛЯМО ЖЕЛАНИЕ, НЯМА ДА БЪДЕМ В СЪСТОЯНИЕ ДА ВРЪЧИМ ВАШИТЕ НАГРАДИ НА СЪБОРА !

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА www.rusofili.eu.