Оценка на средата за сигурност на Балканите в перспектива до 2035 г.  Основни рискове и заплахи за България

Оценка на средата за сигурност на Балканите в перспектива до 2035 г. Основни рискове и заплахи за България

Публикувано от:

Сценарий за развитието на Албания до 2035

(Оценка на Института за Балканистика с Център по тракология към БАН)

І. Сценарий 90% вероятност
Албания няма да претърпи някакво сериозно позитивно развитие, но ще се движи в правилната посока. Икономиката ще се развива бавно и ще продължи да бъде импортно ориентирана, със значителен търговски дефицит, но финансовата система ще остане стабилна. От особена важност ще бъде интегрирането в ЕС, което може реално да се очаква към 2020 г. Ако това се случи и ЕС остане в добра кондиция, Брюксел ще може да въздейства позитивно със сериозен инструментариум към успокояване на вътрешнополитическия климат. Вероятно ще продължат редуващи се управления на основните партии в коалиционни формати, изпълнителната власт ще доминира над законодателната. В отношенията със съседните държави няма да настъпят кардинални промени. И тук трябва да се подчертае, че вътрешноетническото състояние на Македония може да влияе негативно на двустранните отношения.

ІІ. Сценарий 60% вероятност
В сила е горният сценарий, но с известни усложнения. Албания не успява да въведе трайно върховенството на закона и да се бори успешно с корупцията, организираната престъпност и сивия сектор в икономиката. Социалната картина се влошава, създават се вътрешни напрежения и вълнения. Не се успокоява вътрешнополитическия климат, не се реализира членството в ЕС, започва задълбочаване на изоставането от други държави в Западните Балкани. Етническо противопоставяне в Македония води до влошаване на двустранните отношения и до националистически настроения в Албания. Страната се отдалечава от ЕС, вместо да постигне членство.

ІІІ. Сценарий 40% вероятност
Под влияние на лоша външна конюнктура (икономическа или финансова криза) зависимата албанска икономика преживява сериозни сътресения. Засилват се рязко вътрешните негативни явления, политическия живот става силно зависим от нелегитимни фактори. ЕС изпитва вътрешни затруднения и „затваря врати”, Албания губи европейска перспектива. Цялостно се влошава ситуацията в региона, отношенията с Македония и Сърбия са силно разклатени.

ІV. Сценарий 10% вероятност
Крайно лоша международна финансово-икономическа и политическа обстановка – разклатена е или се разпада системата на международните отношения и на международната система за сигурност. На Балканите избухват междуетнически конфликти. Албания потъва в хаос и вътрешно противопоставяне.

Очаквайте утре  Сценарии за развитието на Босна и Херцеговина, Гърция и  Косово.