Откриване паметник на акад. Лихачов в София

Откриване паметник на акад. Лихачов в София

Публикувано от:

На 30.11.2015г. се откри и освети паметникът на акад. Дмитрий Лихачов.