ген. Пьотр Черевин и есаул Бариш-Тищенко – първоосвободителите на София

ген. Пьотр Черевин и есаул Бариш-Тищенко – първоосвободителите на София

Публикувано от:

В столичния квартал “Требич” на 1 март 2013 година е открит паметник, посветен на първоосвободителите на София – ген. Пьотр Черевин и есаул Бариш-Тищенко.

Image result for кв. требич софия паметник на есаул Бариш-Тищенко изображения

Решителната роля за освобождението на София от турско иго по време на Руско-турската освободителна война  изиграват Кавказката казашка кавалерийска бригада и Осма донска батарея под командването на генерал Пьотр Александрович Черевин. Те се установяват в района на с. Требич и задачата им е да атакуват София на 24.12.1877 г. (04.01.1878г). Един ден по-рано командирът на Шеста сотня от Кубанския полк есаул Бариш Тищенко забелязва, че турският гарнизон се изтегля от града. Тази информация незабавно е  предадена на ген. Черевин и се иска разрешение за подкрепление да превземе града. Така в 10 ч. на 24.12. (04.01.1878г) есаул Тищенко навлиза в София, превзема конака, сваля турското знаме и поставя руското. Час по-късно в града влиза и ген. Черевин с бригадата. От север навлизат войските на ген. Велиаминов, а от изток  войските на ген. Раух, предвождани от ген. Гурко.

Героят на освобождението на София Пьотър Степанович Бариш-Тищенко е роден на 29 юни 1843г., образованието си получава в Екатеринодарската военнагимназия, отличен е с военен орден Св. Георги IV степен за Кавказката война. …. на 29 ноември 1877г. той е награден с орден Св. Ана  III степен с мечове и лък, през януари 1878г. – с орден Св. Владимир с мечове и лък и чин – войскови старшина, през 1879г – с ордените Св. Станислав II степен с мечове и Св. Ана II степен с мечове…”

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/03/135817773149361.jpg

Всесвятското гробище в гр. Краснодар, където се намира гробът на казашкия офицер на Кубанските Казашки Войски, Георгиевския кавалер и герой от Руско-турската война 1877-1878г – полковник Пьотър Степанович Бариш-Тищенко.

 Генерал Черевин е роден на  11 октомври 1837 година, с дворянски произход. Той е син на генерал-майор в оставка Александър Дмитриевич Черевин.  На 24 май 1869 година Черевин е назначен за командващ на Собствения конвой на Негово Императорско величество и в това си качество през 1877 година се отправя  в България за участие в Руско-турската война.  В началото на  войната му е  възложено командването на  Кавказката казашка бригада, с която нееднократно  се отличава на бойните полета. От деня на пресичането на р. Дунав  до самия  край на войната тази бригада е действала постоянно в авангарда на  армията.

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/03/135730547495020.jpeg

За бойните отличия на 17 октомври 1877 година Черевин е произведен в генерал майор. За своите многочислени бойни подвизи Черевин два пъти е бил удостояван със златно оръжие  с надпис « За храброст», като втората сабя е била с диамантени украшения. На 30 август 1879 година той е  награден с орден Св. Георги 4-а степен.  

Генерал  Черевин умира в Санкт-Петербург  на 19 февруари 1896 година.

http://www.gipanis.ru/?level=326&type=page

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87