Одобрена е руската оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на морския газопровод „Южен поток“

Одобрена е руската оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на морския газопровод „Южен поток“

Публикувано от:

Одобрена е руската оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на морския газопровод „Южен поток“.  Държавната комисия за експертна оценка одобри проектната документация, включително окончателната ОВОС, на морския газопровод „Южен поток“ в Русия.

Руският участък на морския газопровод „Южен поток“ няма да окаже значително въздействие върху околната среда

17 Март 2014, Москва (Русия). Държавната комисия за експертна оценка достигна до положително заключение по отношение на проектната документация за руския участък на морския газопровод „Южен поток“. С това приключва последният етап от процеса на оценка на проектната документация, която включва и оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта в Русия.

Многобройни проучвания на животинския и растителен живот в Черно море и край излаза на газопровода на сушата край Анапа бяха предприети от експерти, които оцениха потенциалните въздействия на строителството на газопровода и неговата експлоатация върху околната среда. Те предложиха редица мерки за избягване или смекчаване на евентуалните отрицателни въздействия, в резултат на което не се очаква проектът да има значително въздействие върху околната среда. Повечето от идентифицираните въздействия върху околната среда ще бъдат свързани със строителните работи и се очаква да бъдат временни и незначителни след прилагането на смекчаващи мерки.

“Това е важен крайъгълен камък за проекта и доказателство за нашите усилия”, казва д-р Олег Аксютин, главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт“. ” Работихме повече от 2 години върху проекта и строителните планове на морския газопровод, за да гарантираме, че той ще бъде безопасен, а не в тежест за околната среда или хората в околността.”

„Южен поток транспорт“ осъществи ОВОС според руските изисквания и предприема допълнителна оценка за въздействие върху околната и социалната среда (ОВОСС) в съответствие с насоките на международните финансови институции.

Газопроводът „Южен поток“ през Черно море (проектът) е морският участък на газопроводната система „Южен поток“, която ще увеличи преките доставки на природен газ от Русия до Централна и Югоизточна Европа, като прокара нов маршрут за снабдяване и осигури допълнителна възможност за пренос. Проектът ще допринесе за европейската енергийна сигурност по безопасен, надежден и отговорен към околната среда начин, като помогне на държавите-членки на ЕС да изпълнят своите цели за намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO2). Морският газопровод „Южен поток“ е с дължина около 930 км. Той ще свързва най-голямото в света находище на природен газ в Русия с потребителите от Европейския съюз. Морският газопровод „Южен поток“ ще започва от руското черноморско крайбрежие в района на град Анапа, ще пресича турската изключителната икономическа зона в Черно море и ще достига българското крайбрежие близо до град Варна.

Началото на търговските операции е планирано до края на 2015 г. Когато бъде построен изцяло , морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири тръбопровода и ще достигне годишен капацитет от 63 милиарда кубически метра.

„Южен поток Транспорт“ БВ е международна смесена компания, създадена за проектирането, изграждането и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Руската компания OAO Gazprom притежава дял от 50 % в смесеното дружество., Италианската компания Eni SpA има дял от 20 %. Френската енергийна компания EDF и германската компания Wintershall Holding GmbH (BASF Group) притежават дялове по 15%.